ویتامین D و روغن ماهی خطر ابتلا به بیماری های خود ایمنی را در افراد مسن کاهش می دهد

19نوامبر 2021 - بر اساس یک مطالعه جدید که به طور مجازی در نشست سالانه کالج آمریکایی روماتولوژی ACR 2021، ارائه شد، مصرف مکمل های ویتامین D و روغن ماهی خطر ابتلا به بیماری های خودایمنی - گروهی از اختلالات شامل دیابت نوع 1 - را در یک دوره پنج ساله کاهش داد.

این مطالعه که 25871 بزرگسال (12786 مرد 50 سال و بالاتر و 13085 زن 55 سال و بالاتر) را مورد بررسی قرار داد با هدف بررسی اثرات مصرف مکمل‌های ویتامین D و روغن ماهی بر خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی طراحی شده بود - اما محققان همچنین به انواع دیگر نتایج در شرکت کنندگان، از جمله تشخیص های جدید بیماری های خودایمنی توجه کردند. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی 2000 واحد بین‌المللی ویتامینD یا دارونما (قرص غیرفعال) مصرف کردند و مجدداً 1 گرم در روز اسیدهای چرب امگا 3 از روغن ماهی یا دارونما مصرف کردند. در نهایت، چهار گروه مختلف در این مطالعه وجود داشت: افرادی که دو دارونما مصرف می کردند، افرادی که یک دارونما و یا ویتامینD  یا یک دارونما و روغن ماهی مصرف می کردند، و افرادی که هم ویتامین D و هم روغن ماهی مصرف می کردند.

مصرف مکمل های ویتامین D، و روغن ماهی با کاهش خطر ابتلا به بیماری های خود ایمنی مرتبط است

شرکت‌کنندگان به مدت پنج سال به مصرف قرص‌های تعیین‌شده برای آنها ادامه دادند و هر گونه بیماری خودایمنی را در این دوره به محققان گزارش نمودند. در صورت امکان، این گزارش‌های مربوط به بیماری‌های خودایمنی با سوابق پزشکی یا اندازه‌گیری نشانگرهای بیماری مورد تأیید قرار گرفت. در پایان دوره ی مطالعه، در مجموع 123 نفر در گروه ویتامینD ، و 155 نفر در گروه دارونما(برای ویتامین D) به حداقل یک بیماری خود ایمنی مبتلا شده بودند که نشان دهنده کاهش 22 درصدی خطر ابتلا به بیماری خود ایمنی با مصرف ویتامین D است. 130 نفر در گروه مصرف کننده ی روغن ماهی و  148 نفر در گروه دارونما (برای روغن ماهی) حداقل به یک بیماری خودایمنی مبتلا شدند، که نشان دهنده کاهش 15 درصدی خطر ابتلا به بیماری های خود ایمنی با مصرف روغن ماهی بود که به دلیل تفاوت کمتر و تعداد نسبتاً کم افراد در هر گروه که به بیماری خودایمنی مبتلا شده بودند، از نظر آماری معنی دار نبود.

از نظر آماری، محققان هیچ شواهدی مبنی بر تعامل بین این دو مکمل پیدا نکردند، به این معنی که هیچ اثر ترکیبی آشکار مثبت یا منفی از مصرف هر دو مکمل با هم وجود نسبت به تاثیر مصرف هر یک بطور جداگانه مشاهده نشد. اما آنها برهمکنشی بین ویتامین D و شاخص توده بدنی یا BMI، (اندازه گیری وزن بدن که قد را در نظر می گیرد)، با اثر محافظتی قوی تری در برابر بیماری های خودایمنی در افراد دارای BMI پایین­تر مشاهده کردند.

هنگامی که محققان نتایج را بر اساس سن، جنس، نژاد و مصرف مکمل یا دارونمای دیگری (به جای آن مکمل دیگر) تنظیم نمودند، مشخص گردید که مصرف ویتامین D با کاهش 32 درصدی خطر بیماری های خودایمنی در مقایسه با مصرف دارونما مرتبط است. مصرف روغن ماهی با کاهش 26 درصدی خطر ابتلا به بیماری های خودایمنی مرتبط بود که از نظر آماری معنی دار نبود. مصرف هر دو مکمل با هم، با کاهش کلی 31 درصدی خطر ابتلا به بیماری های خودایمنی مرتبط بود.

محققان به این نتیجه رسیدند که برای بسیاری از افراد مسن، مصرف مکمل‌های ویتامین D و روغن ماهی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های خود ایمنی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. محدودیت‌های این مطالعه شامل جمعیت مورد مطالعه بود که فقط افراد مسن را شامل شده بود و این واقعیت که شرکت‌کنندگانی که در معرض خطر بالای بیماری‌های خودایمنی بودند مشخص نشدند. محققان خاطرنشان کردند که در افرادی که دارای سابقه خانوادگی یا خطر ژنتیکی بیماری‌های خود ایمنی هستند، فواید این مکمل‌ها می‌تواند بیشتر باشد.

منبع:

/www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2021/11/19/vitamin-d-and-fish-oil-reduce-autoimmune-disease-risk-in-older-adults/