تحقیقات منجر به درمان ترکیبی امیدوار کننده برای دیابت نوع 1 گردید

9 مارس 2021 - تحقیقات کاربردی سازی توسط دانشمندان موسسه ایمونولوژیLa Jolla ، منجر به ایجاد یک درمان ترکیبی امیدوار کننده برای بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 1 شد که اخیرا این بیماری در آنها آغاز شده است.

این ترکیب درمانی اخیراً در یک مرحله آزمایشی تصادفی، دو سو کور، کنترل شده با دارونما و با بودجه شرکت دارویی نوونوردیسک، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق که اخیراً درThe Lancet Diabetes and Endocrinology  منتشر شده است، به یک روش بالقوه برای درمان این بیماری خود ایمنی، بدون این که بدن را مستعد ابتلا به بیماری های عفونی کند، اشاره دارد.

این کاندید درمانی ترکیبی از آنتی بادی ضدIL-21 ، با داروی دیابت "لیراگلوتید" است. این رویکرد دو جانبه براساس یافته های تحقیقاتی آزمایشگاه پرفسور Matthias von Herrath در LJI، استوار است .او همچنین معاون و کارمند ارشد بخش پزشکی دفتر جهانی نوو نوردیسک است.

پرفسور von Herrath، می گوید: این اولین آزمایش بزرگ برای یک درمان ترکیبی است و داده ها حاکی از ارزش آن برای بیماران است. زمینه کار برای انتخاب این درمان ترکیبی از طریق کارهای بالینی در موسسه LJI، فراهم شد.

دیابت نوع 1 یک بیماری خود ایمنی است که با حمله ی اشتباه سلولهای T خود بدن به سلولهای بتا( تولید کننده انسولین) در لوزالمعده ایجاد می شود. وقتی سلولهای بتا می میرند، بدن توانایی تنظیم قند خون را از دست می دهد، که در نهایت می تواند منجر به آسیب شدید به اعضای بدن و مرگ شود.

یک چالش در درمان دیابت نوع 1 این است که درمانهایی که "پاسخ سلولهای T در کل سیستم" را هدف قرار می دهند، همچنین خطر کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با تهدیدهای واقعی مانند ویروس ها و باکتری ها را بهمراه دارند.

تحقیقات آزمایشگاه von Herrath درLJI ، بر کشف عوامل محرک مولکولی دیابت نوع 1 متمرکز است. تحقیق آنها به روشهایی برای تعدیل قسمتهایی از سیستم ایمنی بدن بدون سرکوب عملکرد کلی سیستم ایمنی اشاره دارد.

در سال 2012 آزمایشگاهvon Herrath ، مطالعه ای را در ژورنال Immunity منتشر کرد که نشان دهنده اهمیت گیرنده ی اینترلوکین 21 برای ورود سلولهای T مضر به لوزالمعده بود. مطالعات پیگیری نشان داد که یک آنتی بادی ضدIL-21 ، می تواند آن سیگنال را مختل کرده و به طور بالقوه از پانکراس در برابر حمله ی سلولهای T مضر، محافظت کند.

از آنجایی که به نظر می رسد آنتی بادی ضدIL-21 ، فقط گروهی از سلول های T را تحت تأثیر قرار می دهد، پرفسور von Herrath و همکارانش معتقد بودند که این آنتی بادی می تواند به درمان دیابت نوع 1 بدون این که توانایی سیستم ایمنی کل بدن را کاهش دهد، کمک کند.

در سال 2017 ، شرکت نوو نوردیسک نتایج یک مطالعه پیش بالینی را درJournal of Autoimmunity  منتشر کرد که در آن اثرات یک درمان ترکیبی متشکل از آنتی بادی مونوکلونال ضدIL-21 ، همراه با لیراگلوتید- داروی دیابت نوع 2  که مورد تایید FDA قرار گرفته است- گزارش شده بود. ثابت شده است که لیراگلوتید از عملکرد سلولهای بتا محافظت می کند. این مطالعه که پرفسور von Herrath به عنوان یک نویسنده مشترک در آن شرکت داشت، نشان داد که این ترکیب می تواند دیابت نوع 1 را در مدل موش معکوس کند.

در مطالعه ی جدید، پرفسور von Herrath و همکارانش این درمان ترکیبی را در فاز دوم یک آزمایش تصادفی، با گروه موازی، کنترل دارونما، دوسوکور، آزمایش کردند. در مقایسه با گروه دارونما، ترشح انسولین درون زا در بیمارانی که دوره درمانی 54 هفته ای را دریافت کردند، بالاتر بود. هیچ نگرانی ایمنی نیز در گروه آزمایش شناسایی نشد.

محققان به مدت 26 هفته پس از پایان درمان، شرکت کنندگان در این مطالعه را پیگیری کرده و دریافتند که اثرات این درمان ترکیبی در این مدت کاهش می یابد. آنها همچنین هیچ تغییر منفی پایداری در سیستم ایمنی بدن نیافتند. محققان متذکر شدند که این درمان ترکیبی باید از نظر ایمنی و کارآیی طولانی مدت در فاز سوم یک آزمایش بالینی ارزیابی شود.

در آینده پرفسور von Herrath و آزمایشگاه وی در LJI قصد دارند که بر روی کاربردی سازی یافته های خود در مورد دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 تمرکز کرده و نتایج آزمایشگاهی را به روشهای درمان بالینی ترجمه کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-03-combination-therapy-diabetes.html