سلولهای چربی در زنان و مردان با هم تفاوت دارند

18 May 2010  

ژنها تعیین کنندۀ محل تجمع چربی هستند "شکم" یا "باسن؟

محققین آمریکایی مشخص کردند که ژنهای تعیین کنندۀ جنسیت درمحل تجمع سلولهای چربی نقش دارند.

محققین مرکز پزشکی جنوب غربی تگزاس در والاس با مطالعه بروی موش ها به این تفاوت شگفت انگیز بین سلولهای چربی ماده و نر دست یافتند. دکتر clegg می گوید : از بین 40 هزار ژن مختلف در موش تنها 138 عدد از آنها بین سلولهای چربی جنس نر و ماده مشترک است. این موضوع کاملاً غیر منتظره بود زیرا ما خلاف آنرا انتظار داشتیم. 138 ژن مختلف و بقیه بین دو جنس نر و ماده یکسان و مشترک است. نتایج این تحقیق در ژورنال بین المللی چاقی

 the international journal of obesity به چاپ رسیده است .

دانشمندان دریافتند که موشهای نری که تحت رژیم غذایی پر چرب قرار گرفته بودند نسبت به موشهای ماده که تحت همین رژیم غذایی پر چرب قرار گرفته بودند، بیشتر اضافه وزن یافته و دارای التهاب بیشتری در بافت چربی هستند بخصوص در چربی ناحیۀ شکمی .

دکتر clegg می افزاید: جنسیت تعیین کنندۀ شکل بدنی شما است گلابی شکل یعنی تجمع چربی درناحیۀ باسن و ران یا به شکل سیب  یعنی تجمع چربی در ناحیۀ شکم.

در جنس نر تجمع چربی بیشتر در ناحیۀ شکم است (به شکل سیب) در حالیکه در زنان قبل ا ز یائسگی تجمع چربی در ناحیۀ کفل و رانها است ( به شکل گلابی) و بعد از یائسگی تجمع چربی در زنان یائسه بیشتر همانند مردان در ناحیۀ شکم است.  این موضوع به عنوان یک فاکتور برای دانشمندان در کشف روشی برای جلوگیری از تجمع چربی در ناحیۀ شکم کمک خواهد کرد.

دکتر clegg می گوید یافته های ما توضیحی در مورد اینکه چگونه بعد از یائسگی تجمع چربی در جنس ماده به سمت شکم متمایل می شود چیزی بدست نمی دهد اما ما یک قدم به فهم مکانیزم تجمع چربی در مکانهایی که نمی خواهیم (شکم) نزدیکتر شده ایم.

منبع:                                                                                                                                                                                                     www.upi.com