تحقیقات نشان می دهد ورزش مقاومتی متابولیسم سلول های چربی را در سطح مولکولی تنظیم می کند

9 اوت 2021- یافته های مطالعه جدید محققان دانشکده پزشکی و کالج علوم بهداشتی دانشگاه کنتاکی به شواهد فزاینده ای افزوده شد که نشان می دهند ورزش مقاومتی مزایای منحصر به فردی برای کاهش چربی دارد.

مطالعه ی دپارتمان فیزیولوژی و مرکز بیولوژی ماهیچه ها که در مجله FASEB منتشر شده است، نشان داد که ورزش های مقاومتی متابولیسم سلول های چربی را در سطح مولکولی تنظیم می کند.

نتایج مطالعه بر روی موش ها و انسان ها نشان می دهد که در پاسخ به بار مکانیکی(بلند کردن وزنه و...)، سلول های ماهیچه ای ذراتی به نام وزیکول های خارج سلولی ترشح می کنند که به سلول های چربی دستور می دهند، وارد حالت چربی سوزی شوند.

در ابتدا دانشمندان تصور می کردند که وزیکول های خارج سلولی به عنوان راهی برای سلول ها برای حذف انتخابی پروتئین ها، چربی ها وRNA ها، هستند، اما اخیراً دانشمندان دریافتند که آنها در ارتباطات بین سلولی نیز نقش دارند.

به گفته ی دکتر جان مک کارتی، نویسنده ی این مطالعه و دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه کنتاکی، این مطالعه بعد جدیدی به نحوه ی ارتباط ماهیچه های اسکلتی با سایر بافتها با استفاده از وزیکولهای خارج سلولی افزود. بر اساس دانش ما، این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد تمرینات با وزنه، باعث شروع سازگاری متابولیکی در بافت چربی می شود، که درتعیین نتایج متابولیکی کل بدن نقش بسیار مهمی دارد. توانایی وزیکولهای خارج سلولی ناشی از ورزش مقاومتی در بهبود متابولیسم چربی، دارای پیامدهای بالینی قابل توجهی است.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210809/Resistance-exercise-regulates-fat-cell-metabolism-at-a-molecular-level-study-finds.aspx