14 ژوئیه 2022 - فیزیولوژیست های کالج پزشکی ویسکانسین، آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز را به عنوان عاملی که نقش کلیدی در محافظت از سلول های بتا در برابر استرس اکسیداتیو و در تنظیم ترشح انسولین دارد، شناسایی کرده اند. محققان همچنین در این مطالعه نشان دادند که سلول‌های بتا در غیاب تیوردوکسین ردوکتاز با فعال کردن مسیرهای آنتی اکسیدانی جایگزین، از خود در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. علاوه بر این، سلول های بتا در برابر استرس اکسیداتیو بسیار مقاوم هستند و از تیوردوکسین ردوکتاز برای محافظت از خود در برابر عدم تعادل استفاده می کنند. اعتقاد بر این است که استرس اکسیداتیو به مختل کردن عملکرد سلول های بتا و مرگ سلول های بتا در دیابت نوع 1 و نوع 2 کمک می کند.

پرفسور جنیفر استنسیل، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: ما امیدواریم که با درک چگونگی محافظت سلول های بتا از خود، بتوانیم استراتژی های درمانی جدیدی را ایجاد کنیم که برای تقویت مقاومت درون زا در برابر استرس اکسیداتیو طراحی شده اند، تا از سلول های بتا در برابر آسیب های مرتبط با دیابت محافظت کنند.

متن کامل این مقاله را با عنوان «حذف تیوردوکسین ردوکتاز، هومئوستازی ردوکس را مختل می‌کند و عملکرد سلول‌هایبتارا به مخاطره می اندازد»، در سایت Function بصورت آنلاین، بخوانید. این مقاله هنوز در یک مجله ی علمی منتشر نشده است.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/key-enzyme-identified-in-protection-of-beta-cells-and-regulation-of-insulin