دوچرخه سواری با کاهش مرگ و میر ناشی از همه ی علل و بیماریهای قلبی و عروقی در دیابت ارتباط دارد

20 ژوئیه 2021- بر اساس مطالعه ای که بصورت آنلاین در 19 ژوئیه در JAMA Internal Medicine منتشر گردید، برای بزرگسالان مبتلا به دیابت، دوچرخه سواری با کاهش مرگ و میر ناشی از همه ی علل و ناشی از بیماری های قلبی عروقی (CVD) ارتباط دارد.

پرفسور Mathias Ried-Larsen، از مرکز تحقیقات فعالیت بدنی در کپنهاگ، دانمارک و همکارانش، ارتباط بین دوچرخه سواری و مرگ و میر را در بین 7459 بزرگسال مبتلا به دیابت بررسی کردند. این افراد پرسشنامه هایی را در ابتدا (از سال 1992 تا 2000) و پنج سال پس از شروع مطالعه تکمیل کردند. 5423 شرکت کننده هر دو پرسشنامه را تکمیل کردند.

محققان دریافتند كه طی 110 هزار و 944 نفر- سال پیگیری، هزار و 1673 مورد مرگ ناشی از همه ی علل ثبت شده است. در مقایسه با گروه مرجع یعنی افرادی که در شروع کار اصلا دوچرخه سواری را گزارش نکردند، برای افرادی که یک تا 59 ، 60 تا 149 ، 150 تا 299 و 300 دقیقه یا بیشتر در هفته دوچرخه سواری می کردند، نسبت خطر با تعدیل چند متغیره برای مرگ و میر ناشی از تمام علل، به ترتیب 0.78، 0.76، 0.68 و 0.76 بود. در تجزیه و تحلیل تغییر در زمان صرف شده برای دوچرخه سواری با 57802 نفر - سال پیگیری، در مجموع 975 مرگ از هر علتی ثبت شد. در مقایسه با کسانی که در هر دو پرسشنامه دوچرخه سواری را گزارش نکرده بودند، برای افرادی که در ابتدا دوچرخه سواری نمی کردند اما سپس شروع به دوچرخه سواری کردند و برای کسانی که در هر دو پرسشنامه دوچرخه سواری را گزارش کرده بودند، نسبت خطر با تعدیل چند متغیره برای مرگ و میر ناشی از همه ی علل به ترتیب 0.65 و 0.65 بود. کسانی که دوچرخه سواری می کردند و سپس در پرسشنامه ی دوم اذعان داشتند که دیگر دو چرخه سواری نمی کنند، نسبت خطر کمتر بود اما از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج برای مرگ و میرناشی از بیماریهای قلبی و عروقی نیزمشابه با مرگ و میر ناشی از همه ی علل بود.

نویسندگان یک سرمقاله همراه به این مقاله نوشتند: تجزیه و تحلیل پرفسور Ried-Larsen و همکارانش داده های اپیدمیولوژیک مربوط به دوچرخه سواری را تقویت کرده و به شدت نشان می دهد که دوچرخه سواری ممکن است مستقیماً به زندگی طولانی تر و سالم تر کمک کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-07-linked-all-cause-cvd-mortality-diabetes.html