آرامش جسمی از طریق یوگا می تواند به کاهش استرس مربوط به کار کمک کند

8 جولای 2021- بر اساس آنالیزی بر مطالعات انجام شده بر روی کارکنان مراقبت های بهداشتی، رسیدن به آرامش جسمی از طریق یوگا یا سایر روش ها می تواند به کاهش استرسهای مرتبط با کار، کمک کند.

این تجزیه و تحلیل، که در مجله ی Occupational Health منتشر شده است، شامل 15 آزمایش بالینی تصادفی با مجموع 688 کارمند بخشهای بهداشتی بود. این مطالعات اثرات یوگا، ماساژ درمانی، آرامش عضلانی پیش رونده و کشش را در کاهش استرس و بهبود سلامت جسمی و روانی این افراد بررسی کرده اند.

به طور کلی، روش های آرام سازی جسمی در مقایسه با عدم انجام مداخلات(این روشها)، فشارها و استرس های شغلی را کاهش می دهند. تجزیه و تحلیل دقیق تر نشان داد که فقط یوگا و ماساژ درمانی موثرتر از عدم مداخله هستند و یوگا بهترین روش است.

دکتر Michael Zhang، نویسنده ی اصلی این مطالعه از مراقبتهای بهداشتی Southern Nevada، گفت: استرس ناشی از کار با بیماری های قلبی عروقی، دیابت، افسردگی و سایر علل جدی بیماری ارتباط دارد. نتایج ما نشان می دهد که روش های آرام سازی جسمی در کاهش استرس شغلی مفید هستند. یوگا به ویژه موثر است و می توان آن را به طور مجازی ارائه داد، و این باعث می شود كه كارفرمایان بتوانند کلاسهای از راه دور و مجازی یوگا را برای ارتقاء سلامت كارمندان خود، ارائه دهند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20210708/Physical-relaxation-through-yoga-can-help-reduce-work-related-stress.aspx