بررسی تاب آوری روانشناختی سالمندان مبتلا به دیابت

15 نوامبر 2021- مطالعات نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض همه‌گیری COVID-19 با پیامدهای مختلف سلامت روان از جمله افسردگی، تنهایی و بی‌خوابی همراه بوده است. افرادی که بیش از 65 سال سن دارند و افرادی که دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابت نوع 2 و چاقی هستند، به ویژه در برابر پیامدهای منفی COVID-19، آسیب پذیر هستند. با این حال تاکنون، تحقیقات اندکی در مورد پیامدهای سلامت روان ناشی از قرار گرفتن در معرض همه‌گیری کووید-19 را نسبت به عوامل از قبل موجود در این گروه سنی شناسایی و مجزا کرده‌اند. یک مطالعه ی آینده‌نگر جدید روی گروه بزرگی از افراد مسن مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای اضافه وزن یا چاق از سراسر ایالات متحده، این موضوع را بررسی کرده و به نتایج شگفت‌آوری دست یافت.

این مطالعه ی آینده‌نگر که در مجله Diabetes Care منتشر شد، نشان داد که از قبل از COVID-19 تا زمان همه‌گیری  COVID-19، شیوع علائم خفیف یا شدیدتر افسردگی 1.6 برابر افزایش یافته است بطوریکه این علائم قبل از کرونا در 19.3٪ از شرکت کنندگان دیده می شد اما پس از کرونا در 30.4٪ از شرکت کنندگان گزارش شد. احساس تنهایی 1.8 برابر افزایش یافت (در 12.3٪ از شرکت کنندگان قبل از کرونا به 22.1٪ از شرکت کنندگان بعد از کرونا ). گزارش های بی خوابی در گروه تقریبا ثابت باقی ماند(به ترتیب در 33.3٪ از شرکت کنندگان قبل از کرونا و در 31.5٪ از شرکت کنندگان بعد از کرونا). در  بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در مطالعه، سطوح بالینی قابل توجهی از شرایط نامطلوب سلامت روان در طول همه‌گیریCOVID-19 ، ایجاد نشده بود.

دکتر آریانا ام. چائو، نویسنده ی اصلی این مقاله و استادیار پرستاری در دانشکده پرستاریدانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید: بسیاری از سالمندان در بحبوحه ی همه‌گیری تاب‌آوری روان‌شناختی خوبی نشان داده‌اند، اما جنسیت و نژاد/قومیت نقش مهمی در این پیامدها داشتند. زنان، نسبت به مردان، احتمال بیشتری برای علائم افسردگی، اضطراب، تنهایی و تهدید ناشی از کووید-19 داشتند. در مقایسه با شرکت‌کنندگان سفیدپوست غیراسپانیایی، افراد سایر قومیت ها که کمتر در این تحقیق حضور داشتند، تمایل به گزارش سطوح پایین‌تری از علائم افسردگی و تنهایی در طول همه گیری داشتند.

توماس وادن، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا، گفت: "ما خوش شانس بودیم که بیش از 2800 شرکت کننده در مطالعه Look AHEAD را برای نزدیک به 20 سال ارزیابی کردیم، بنابراین به ما یک تصویر واضح از سلامت روان و سایر عملکردهای آنها، قبل و بعد از همه گیری  COVID-19داد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-11-exploring-psychological-resiliency-older-adults.html