وجود الکترولیت ها در آب در جلوگیری از گرفتگی عضلات بعد از ورزش موثر است

10آوریل 2021- محققان گفتند نوشیدن الکترولیت ها به جای آب ساده در حین و بعد از ورزش بهترین راه برای جلوگیری از گرفتگی عضلات است.

تیمی از دانشگاه Edith Cowan در استرالیا دریافتند که برای از بین بردن گرفتگی عضلات، آب تقویت شده با الکترولیت، بسیار مفیدتر از آب خالص است.

گرفتگی پا یک شکایت رایج در بین افرادی است که به طور منظم ورزش می کنند بطوریکه حدود 39٪ از دوندگان ماراتن ، 52٪ از بازیکنان راگبی و 60٪ از دوچرخه سواران را گرفتار می کند.

به همین دلیل، پروفسور Ken Nosaka، یک تنیسور مشتاق که در هنگام بازی بارها گرفتگی عضلات را تجربه کرده است، به جستجوی بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل پرداخت.

پروفسور Nosaka، محقق دانشكده علوم پزشكی و بهداشتECU ، اظهار داشت: بسیاری از افراد تصور می كنند كه كم آبی بدن باعث گرفتگی عضلات می شود و برای جلوگیری از گرفتگی عضلات در هنگام ورزش آب خالص می نوشند، اما ما دریافتیم كه نوشیدن آب خالص قبل و بعد از ورزش می تواند افراد را در معرض خطر بیشتری برای گرفتگی عضلات قرار دهد.این احتمالاً به این دلیل است که آب خالص غلظت الکترولیت بدن ما را کاهش می دهد و آنچه را که در اثر تعریق از بدن خارج می گردد، جایگزین نمی کند.

این مطالعه با شرکت 10 مرد که از آنها خواسته شد بر روی تردمیل با شیب، در یک اتاق گرم بین 40 تا 60 دقیقه بدوند، انجام شد. این مقدار ورزش باعث می شود تا از طریق تعریق 1.5 تا 2٪ از وزن بدن خود را از دست بدهند.پس از ورزش به برخی از آنها آب خالص و به برخی دیگر الکترولیت داده شد. سپس محققان به ساق پای همه آنها تحریکات الکتریکی وارد کردند تا گرفتگی عضلات را در آنها القاء کنند.

محققان کشف کردند که در تحریک الکتریکی با فرکانس کمتر، احتمال گرفتگی عضله در شرکت کنندگان بیشتر می شود.

پروفسور Nosaka، گفت: ما دریافتیم که فرکانس الکتریکی مورد نیاز برای ایجاد گرفتگی در هنگام نوشیدن آب حاوی الکترولیت بالاتر است در حالیکه در افرادی که آب خالص مصرف کرده بودند، فرکانس الکتریکی مورد نیاز پایین تر است.این موضوع نشان می دهد که عضلات با نوشیدن آب خالص مستعد گرفتگی می شوند، اما با نوشیدن آب الکترولیت عضلات در برابر گرفتگی، ایمنی بیشتری دارند.

یافته های این تحقیق در ژورنال بین المللی انجمن تغذیه ی ورزشی منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2021/apr/electrlytes-in-water-found-to-prevent-muscle-cramping-after-exercise.html