رژیم غذایی با شاخص گلایسمیک پایین با بهبودهای معنی داری در نتایج افراد مبتلا به دیابت همراه است

4  ژوئیه 2021- مطالعه ی منتشر شده درThe BMJ ، نشان می دهد که رعایت رژیم غذایی با شاخص گلایسمیک پایین، باعث بهبود کوچک اما معنی داری در سطح قند خون، کلسترول، وزن و سایر عوامل خطر در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می شود.

به گفته محققان، بهبود در این نتایج بیش از تاثیر داروهای موجود یا درمان با انسولین است و نشان می دهد که رژیم غذایی با شاخص گلایسمیک پایین ممکن است به عنوان درمان اضافه به افراد مبتلا به دیابت برای رسیدن به اهداف خود کمک کند.

شاخص گلایسمیک(GI) ، سرعت تاثیر غذاهای مختلف بر سطح قند خون را بیان می کند و تحقیقات نشان داده است که غذاهایی با GI پایین، مانند سبزیجات، اکثر میوه ها، حبوبات و غلات کامل، می تواند به ثابت نگه داشتن سطح قند خون و کاهش خطر بیماری های قلبی در افراد مبتلا به دیابت کمک کند.

بنابراین طبق دستورالعمل های بالینی در سراسر جهان، یک رژیم غذایی با بار گلیسمیک پایین( GLپایین) یا با شاخص گلایسمیک پایین( GI پایین)، به افراد مبتلا به دیابت توصیه می شود. با این حال، آخرین دستورالعمل انجمن اروپایی مطالعه دیابت (EASD) بیش از 15 سال پیش منتشر شده است.بنابراین محققان سعی کردند تا تأثیر الگوهای غذایی با GLیا GIپایینرا بر کنترل قند خون و سایر عوامل خطر شناخته شده در دیابت مرور و خلاصه کنند تا در به روز رسانی دستورالعمل هایEASD ، برای درمان تغذیه ای مورد استفاده قرار گیرند.

آنها 27 کارآزمایی تصادفی کنترل شده را مرور کردند، این مطالعات تا ماه مه 2021 منتشر شده و به بررسی تأثیر رژیم های غذایی با GI/GL پایین در دیابت به مدت سه هفته یا بیشتر پرداخته بودند.

در این کارآزمایی ها در مجموع 1617 شرکت کننده ی مبتلا به دیابت نوع 1 یا 2 شرکت داشتند که عمدتا میانسال، دارای اضافه وزن یا چاق با کنترل متوسط​​ دیابت نوع 2 بودند که با دارو یا انسولین تحت درمان قرار گرفتند.

کیفیت این آزمایشات متفاوت بود، اما محققان توانستند با استفاده از سیستم GRADE شناخته شده، قطعیت شواهد را ارزیابی کنند.نتایج نشان می دهد که الگوهای غذایی باGI/GL پایین با کاهش جزئی اما از نظر بالینی معنی دار در سطح قند خون (HbA1c) در مقایسه با رژیم های کنترل باGI/GL بالاتر، همراه بود.

کاهش در سایر عوامل خطر شامل گلوکز ناشتا (سطح قند خون پس از یک دوره ناشتا) ، کلسترولLDL ، وزن بدن و پروتئین واکنشیC (یک ماده شیمیایی مرتبط با التهاب) مشاهده شد، اما تغییری در سطح انسولین خون، کلسترولHDL ، دور کمر، یا فشار خون مشاهده نشد.

قطعیت شواهد برای کاهش سطح قند خون بالا و برای اکثر نتایج دیگر متوسط ​​بود، این نشان می دهد که شواهد موجود نشانه خوبی از مزایای احتمالی این الگوهای تغذیه ای در این جمعیت است.

محققان به برخی محدودیت هایی که ممکن است بر نتایج آنها تأثیر گذاشته باشد، اشاره کردند، مانند عدم دقت در شواهد مربوط به تأثیر الگوهای رژیم غذایی GI/GL پایین بر کلسترول LDL و دور کمر، و تعداد کمی از مقایسه های آزمایشی موجود برای فشار خون و نشانگرهای التهابی.

با این حال، آنها گفتند: یافته های آنها نشان می دهد که "الگوهای رژیم غذایی GI/GL پایین" یک رژیم غذایی قابل قبول و ایمن محسوب می شود که می تواند کاهش قابل توجهی را در اهداف اولیه برای کنترل قند خون در دیابت،HbA1c ، گلوکز ناشتا و سایر عوامل خطرساز قلبی - عروقی ایجاد کند.

آنها نتیجه گیری نمودند که یافته های ما از توصیه های موجود برای استفاده از الگوهای غذایی باGI/GL  پایین در مدیریت دیابت، پشتیبانی می کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-08-glycaemic-diet-meaningful-people-diabetes.html