رژیم غذایی کم فیبر ممکن است منجر به عفونت روده شود حتی اگر دچار اضافه وزن نباشید

3 اوت 2021- رژیم غذایی بیش از تاثیر بر توده بدنی ممکن است در خطر عفونت روده نقش داشته باشد و خوردن فیبر بیشتر می تواند کلید پیشگیری از آن باشد. یکی از نتایج این مطالعه این است که خطر عفونت روده در افراد لاغری که از فیبر کافی استفاده نمی کنند، ممکن است مشابه با بزرگسالان چاق باشد.

چاقی با ایجاد بیماریهای مزمن مانند دیابت نوع 2 ، بیماری قلبی و بیماری کبد چرب همراه است. تحقیقات قبلی نشان داده است که اضافه وزن می تواند خطر و شدت عفونت باکتریایی را افزایش دهد. با این حال، اطلاعات کمی در مورد تاثیر رعایت رژیم غذایی منجر به چاقی بر افزایش خطرات عفونت باکتریایی قبل از بروز چاقی وجود دارد.

محققان کانادایی تأثیر رژیم غذایی و چاقی را بر روی یک مدل موش از عفونت باکتریایی ناشی از چسبیدن تهاجمی اشرشیاکلی کلی (AIEC) اضافی در دستگاه گوارش بررسی کردند.AIEC ، یک میکروارگانیسم است که فقط در شرایط خاص ممکن است باعث آسیب شود. افراد مبتلا به بیماری کرون (یکی از بیماریهای التهابی روده) ممکن است AIEC بیش از حدی در دستگاه گوارش خود داشته باشند(AIEC expansion) که با مصرف آنتی بیوتیک می تواند تشدید شود. مطالعات قبلی نشان داده اند که چاقی و عوامل مرتبط با آن، مانند رژیم غذایی پرچرب و پر قند، ممکن است ترکیب میکروبیوم روده را به اندازه ی کافی تغییر دهند که منجر به افزایش خطر التهاب و عفونت گردد. رژیم غذایی معمولی غربی حاوی غذاهای بسیار فرآوری شده با فیبر بسیار کم هستند. با این حال، مشخص نیست که آیا این نوع رژیم غذایی برای مستعد شدن افراد به عفونت باکتریایی کافی است یا خیر.

محققان موش های چاق را با دو رژیم غذایی پرچرب (60 و 45 درصد چربی) و کم فیبر، پرورش دادند. در روده بزرگ همه ی این حیوانات گسترش AIECایجاد شد. موشهایی که با رژیم غذایی 60٪ چربی تغذیه شده بودند توده ی بدنی بالاتری نسبت به موشهای تغذیه شده با رژیم 45٪  چربی داشتند، اما تفاوت معنی داری در مقدار یا بار AIEC در سیستم آنها وجود نداشت. محققان نوشتند: این داده ها نشان می دهد که جنبه ای از ترکیب رژیم غذایی به جای میزان چاقی میزبان، برای افزایش گسترش و بار  AIECدر روده کافی است.

تیم تحقیقاتی به موش های لاغر به مدت کوتاهی رژیم غذایی پرچرب دادند تا قبل از بروز چاقی قابل توجه، تأثیر این رژیم غذایی را بر بارAIEC در آنها بررسی کنند. پس از قرار گرفتن حیوانات در معرض AIEC، موش های لاغری که رژیم غذایی پرچرب داشتند، نسبت به گروه شاهد (موش های لاغر با رژیم معمولی) دارایبارAIEC بیشتری بودند. این نتایج نشان می دهد که رژیم غذایی می تواند بار عفونی AIEC را مستقل از تغییرات در توده ی بدنی که منجر به چاقی می شود، تنظیم کند. سرانجام، گروه تحقیقاتی دریافتند که موشهای دارای رژیم غذایی کم چرب و کم فیبر بار AIEC بیشتری نسبت به موشهای گروه رژیم معمولی دارند، و این نشان داد که چربی رژیم غذایی عنصر اصلی نیست، اما  مقدار مصرف فیبر تغذیه ای کمتر برای گسترش AIEC در سراسر روده کافی است.

یکی از نتایج این مطالعه این است که افرادی که لاغرتر هستند در صورت عدم مصرف فیبر کافی ممکن است خطری مشابه با افراد چاق برای عفونت روده داشته باشند. محققان نوشتند: داده های ما نشان می دهد که فیبر تغذیه ای یک عامل مستقل در بروز عفونت روده است.

متن کامل این مقاله با عنوان "کمبود فیبر در رژیم غذایی باعث گسترش روده ای پاتوبیونت مرتبط با بیماری کرون مستقل از چاقی می شود"، پیش از چاپ در مجله فیزیولوژی-غدد درون ریز و متابولیسم آمریکا منتشر شده است.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/low-fiber-diet-may-lead-to-gut-infection-even-if-you-re-not-overweight