دلیل مرگ قلبی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و راه درمان آن کشف شد

12مارس 2021 - محققان دانشگاه Otago، یکی از دلایل مرگ بیش از 50 درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را در اثر بیماری قلبی کشف کردند و مهم تر این که، آنها چگونگی درمان آن را یافتند.

دکتر Rajesh Katare، دانشیار گروه فیزیولوژی این دانشگاه، می گوید: تحقیقات قبلی نشان داده است که سلول های بنیادی در قلب بیماران دیابتی دچار اختلال می شوند. در حالی که اثربخشی درمان بیماریهای قلبی با سلول های بنیادی ثابت شده است، اما این نوع درمان برای قلب افراد دیابتی موثر نیست.علت این تفاوت تا به حال مشخص نشده بود.

این موضوع به مولکولهای کوچکی به نام microRNA  مربوط می شود که بیان ژن ها را کنترل می کنند.

دکتر Katare، می گوید: ما در تحقیقات آزمایشگاهی، تعدادی از میکروRNA هایی که در سلول های بنیادی قلب افراد مبتلا به دیابت نوع 2 دچار اختلال می شوند را شناسایی کردیم. در میان چندین میکروRNA شناسایی شده، یک میکرو RNA خاص به نامmiR-30c   وجود دارد، که برای بقای سلول های بنیادی، رشد و تشکیل رگ های خونی بسیار مهم است، این نوع از میکروRNA در سلول های بنیادی قلب افراد دیابتی کاهش می یابد. وجود این سه عملکرد- بقای سلول های بنیادی، رشد و تشکیل رگ های خونی-، برای درمان بیماریهای قلبی با سلول های بنیادی ضروری هستند. مهمتر اینکه، ما همچنین برای تأیید یافته های خود به بررسیmiR-30c ، در سلولهای بنیادی جمع آوری شده از بافت قلب بیماران تحت عمل جراحی قلب در بیمارستانDunedin  پرداختیم که نتایج این آزمایشات نشان داد miR-30c، در قلب این بیماران کاهش یافته است.

سپس محققان توانستند با استفاده از یک "تزریق ساده" میزان miR-30c، را در قلب افزایش دهند.

دکتر Katare، می گوید: این تزریق ساده منجر به بهبود قابل توجه بقا و رشد سلول های بنیادی در قلب دیابتی شد. این کشف جالب مشخص کرد که اختلال در میکروRNA ها دلیل اصلی عدم عملکرد مناسب سلولهای بنیادی در قلب افراد دیابتی است. از همه مهمتر، این روش درمانی جدید برای فعال سازی سلولهای بنیادی در قلب با استفاده ازmicroRNA ، نیاز به تزریق سلول های بنیادی، که یک فرایند زمانبر و پر هزینه است، را برطرف نمود.

دکتر Katare، این یافته را "قابل توجه" خواند و گفت: این روش می تواند به مبتلایان به دیابت کمک کند تا زندگی با کیفیت تر و طولانی تری داشته باشند. جدای از شناسایی دلایل عملکرد ضعیف سلولهای بنیادی در قلب بیماران مبتلا به دیابت، این روش درمانی جدید با استفاده از میکروRNA ، می تواند روش درمان بیماری قلبی را در افراد دیابتی تغییر دهد.

هم اکنون محققان قبل از پرداختن به آزمایشات انسانی در حال انجام آزمایشات بیشتری در آزمایشگاه هستند. دکتر Katare، گفت: تجزیه و تحلیل اولیه ما نشان داد که ممکن است چهار میکروRNA ی دیگر به عنوان کاندیدای احتمالی نیز وجود داشته باشند. بنابراین، آزمایش عملکرد اینmicroRNA ها نیز ضروری است. ممکن است درمان ترکیبی با بیش از یک میکروRNA ، بتواند اثرات مفید بیشتری را ارائه دهد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-03-discovery-treatment-heart-disease-type-.html