نوعی از مولکول های سیگنالینگ به نام EETها ممکن است درمان مقاومت به انسولین را بهبود بخشند

15نوامبر 2021- بر اساس مقاله جدید محققان مرکز پزشکی دانشگاه واندربیلت، آنالوگ‌های مولکول‌های سیگنال‌دهنده ای به نام EETs یا Epoxyeicosatrienoic acids، ممکن است درمان مقاومت به انسولین را بهبود بخشند. مقاومت به انسولین، یک عامل خطر اولیه برای ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی-عروقی است.

پرفسور آمبرا پوزی و همکارانش قبلا گزارش کرده بودند کهEET ها حساسیت کبد و ماهیچه را به انسولین -هورمونی که جذب گلوکز از جریان خون را تحریک می کند- افزایش می دهد.

گزارش ماه گذشته ی پرفسور Pozzi، و پرفسور Kakali Ghoshal، و همکارانشان در مجله Diabetes، نشان می داد که آنالوگ EET-A، سیگنال‌های انسولین را در کبد موش‌هایی که سطوح پایینی ازEET ها را تولید می‌کردند، به حالت طبیعی بازگرداند. کبد نقش کلیدی در ایجاد مقاومت به انسولین و در نتیجه هایپرگلایسمی دارد.

این یافته ها از نقش آنالوگ های EET- که در حال حاضر برای سایر بیماری ها در حال آزمایش هستند- در درمان مقاومت به انسولین پشتیبانی می کند. محققان نتیجه گیری کردند که اثر مشاهده شده از تاثیر این آنالوگها بر حساسیت کبد به انسولین می تواند توسعه یک داروی اختصاصی برای کبد را جذاب کند، چرا که می تواند از تاثیر سیستمیک دارو و عوارض جانبی احتمالی آن جلوگیری کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-11-molecules-eets-treatment-insulin-resistance.html