آب پرتقال 100٪ خالص پتانسیل مبارزه با التهاب و استرس اکسیداتیو را دارد

19اکتبر 2021- یک مطالعه جدید نشان داد که آب پرتقال 100٪ خالص می تواند به مبارزه با التهاب و استرس اکسیداتیو در بزرگسالان کمک کند. این مطالعه راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه هموار نمود.

این مطالعه نشان داد که نوشیدن آب پرتقال 100٪ خالص به طور قابل توجهی باعث کاهش اینترلوکین 6 ، یک نشانگر مشخصه ی التهاب، و دو نشانگر استرس التهابی و اکسیداتیو دیگر در بزرگسالان سالم و پرخطر می شود. با این حال، این نتایج از نظر آماری کاملاً معنی دار نبودند.

یافته های این مطالعه، که با بودجه ی اداره ی مرکبات فلوریدا(FDOC)انجام شد، با یک بازنگری بر مقالات که با بودجه ی همین سازمان قبلاً انجام شده بود، هماهنگ است و اثرات مفید هسپریدین که ​​ترکیب فعال زیستی اولیه موجود در پرتقال و آب پرتقال 100٪ خالص است را در کاهش برخی از نشانگرهای التهاب و استرس اکسیداتیو، نشان داد. التهاب مزمن ممکن است نقش کلیدی در ایجاد یا پیشرفت برخی بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی و دیابت داشته باشد.

برای شناسایی شکاف موجود در شواهد فعلی، مطالعاتی از این دست ضروری هستند تا تحقیقات آتی بتواند به طور خاص به سوالات باقیمانده پاسخ دهد. بخش تحقیقات علمیFDOC ، از این نتایج برای ترسیم دامنه کار یک کارآزمایی بالینی بزرگتر تحت حمایتFDOC در مورد مزایای مصرف آب پرتقال 100٪ خالص که انتظار می رود در اواخر سال 2021 آغاز شود، استفاده کرد.

کارشناس تغذیه ی این سازمان، Gail Rampersaud، گفت: ما می دانیم که آب پرتقال 100٪ خالص حاوی تعدادی مواد مغذی مانند ویتامینC و همچنین ترکیبات فعال زیستی است که می تواند التهاب و استرس اکسیداتیو را کاهش دهد. این بررسی به ما می گوید که برخی از مطالعات با آب پرتقال 100٪ خالص فوایدی را حاصل کرده اند، اما برای نتیجه گیری قطعی تر به داده های بیشتر و مطالعات بزرگ و خوب طراحی شده نیاز داریم. این تجزیه و تحلیل به ویژه به این دلیل مفید است که ما و تعداد دیگری از سازمانها تحقیقات آینده مربوط به آب پرتقال را برنامه ریزی می کنیم.

در این مرور، مطالعات منتشر شده در مورد آب پرتقال 100٪ خالص و نشانگرهای التهاب و استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مرور سیستماتیک و متاآنالیز که توسط گروهThink Healthy  و محققان دانشگاه تافتز و دانشگاه جورج میسون انجام شد، در مجلهAdvances in Nutrition  منتشر گردید.

این تجزیه و تحلیل شامل سه بخش بود: یک بررسی کیفی از 21 مطالعه با 307 بزرگسال سالم و 327 بزرگسال در معرض بیماری؛ یک بررسی سیستماتیک از زیر مجموعه ای از 16 مطالعه که شش نشانگر زیستی گزارش شده ی مرتبط با التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن را اندازه گیری کرده بود؛ و 10 مطالعه که داده های کافی برای انجام فراتحلیل را ارائه دادند. همچنین محققان کیفیت کلی و سوگیری احتمالی را در مطالعات مورد بررسی قرار دادند.

محدوده ی وسیع مطالعات انتخاب شده و بررسی های سیستماتیک نشان داد که به طور کلی، آب پرتقال 100٪ خالص بر استرس اکسیداتیو یا التهاب اثرات مفید یا خنثی (بدون عارضه) دارد. محققان هشدار دادند که مطالعات شامل تعداد نسبتاً کمی از افراد بوده، شواهد کم و دارای خطر متوسط ​​سوگیری بودند. بنابراین، یافته های کلی باید با احتیاط تفسیر شوند.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20211019/10025-orange-juice-shows-potential-to-help-fight-inflammation-and-oxidative-stress.aspx