یک مطالعه ادعا می کند که خوردن برخی از سبزیجات میزان مرگ به دلیلCOVID-19 را پایین می آورد

20 ژوئیه 2020- یک مطالعه ی مقدماتی توسط محققان اروپایی ادعا کرده است که در کشورهایی که افراد مقادیر زیادی کلم و خیار مصرف می کنند، میزان مرگ و میر به دلیل بیماری کروناویروس 2019(COVID-19)  ممکن است، پایین باشد.

این یافته ها از دو مطالعه ی دیگر منتشر شده در اوایل سال جاری که توسط همین پژوهشگر برجسته، دکتر Jean Bousquet، از بیمارستان دانشگاه Charité، دربرلین رهبری شده بود، پشتیبانی می کند.

در مطالعه ی اول گزارش شده است که میزان مرگ و میر COVID - 19 در کشورهای دارای مصرف زیاد غذاهای سنتی تخمیر شده، پایین است. در همان زمان، مطالعه ی دوم، نوع غذای مفید را به سبزیجات تخمیر شده، محدود کرد.

نویسندگان می گویند که این اثر محافظتی ممکن است با فعالیت آنتی اکسیدانی غذاهایی که بر مقاومت به انسولین تاثیر می گذارند، مرتبط باشد زیرا بسیاری از سبزیجات دارای اثرات آنتی اکسیدانی در برابر دیابت و بیماری های قلبی عروقی هستند.

برای مطالعه ی حاضر، محققان این فرضیه را مطرح کردند که مصرف زیاد سبزیجات گروه کلم که حاوی آنتی اکسیدان هستند،از جمله کلم بروکلی، گل کلم و کلم های سفید، قرمز و کلم پیچ ساووی، ممکن است با مرگ و میرکمتر به دلیل COVID-19 در برخی کشورها همراه باشد.

اکنون، دکتر Bousquet و همکارانش می گویند: ارتباط منفی زیست محیطی بین مرگ و میرCOVID-19  و مصرف کلم و خیار از فرضیه ای که قبلاً گزارش شده بود، پشتیبانی می کند.

این تیم خواهان انجام مطالعات جداگانه در کشورهایی شدند که مصرف زیاد سبزیجات معمول است.

نسخه ی پیش از چاپ این مقاله در سرور medRxiv * قرار داده شده است.

تنوع جغرافیایی قابل توجه در مرگ و میر به دلیل  COVID-19

دکتر Bousquet و تیمش گفتند: از زمان وقوع شیوع COVID-19 در ووهان چین در اواخر سال گذشته، یک مورد قابل توجه، نرخ مرگ و میر بسیار متغیر در بین کشورها و در داخل کشورها بوده است.اگرچه عوامل بسیاری ممکن است در این مسئله نقش داشته باشند اما رژیم غذایی به عنوان یکی از عوامل بالقوه مهم تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته است.

در اوایل سال جاری، یک مطالعه به رهبری Bousquet نشان داد که برخی از کشورها با میزان مرگ و میر کمتر ناشی از COVID، به نظر می رسد که از رژیم های غذایی غنی از غذاهای سنتی تخمیر شده استفاده می کنند، و تیم او معتقد بودند که این احتمالا به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی غذاها بر مقاومت به انسولین است.

در مقاله ی دیگری که از قبل چاپ در تاریخ 7 ژوئیه منتشر شد،Bousquet  و همکارانش مطالعه ای در مورد مصرف سبزیجات تخمیر شده، سبزیجات طعم دار شده و ترشی شده، شیر تخمیر شده ، ماست و شیر ترش تخمیر شده، انجام دادند. این مطالعه ادعا می کند که از بین تمام غذاهای موجود، تنها مصرف سبزیجات تخمیر شده تأثیر معنی داری بر میزان مرگ و میر COVID-19 در کشورها دارد.

بررسی اثر محافظ سبزیجات گروه کلم

در مطالعه ی حاضر، نویسندگان پیشنهاد كردند كه سبزیجاتی مانند گروه کلم با فعالیت آنتی اکسیدانی که به كاهش مقاومت به انسولین کمک می کنند، همچنین ممكن است با کاهش مرگ و میر ناشی از  COVID-19 ، در كشورها مرتبط باشند.

برای این تحقیق؛ پژوهشگران از داده های استخراج شده از بانک اطلاعات جهانی مصرف مواد غذایی اروپا(EFSA) استفاده کرده و میزان مصرف سبزیجات گروه کلم شامل کلم بروکلی، گل کلم ، کلم سر (کلم های سفید ، قرمز و کلم پیچ ساووی) و کلمهای برگ دار(leafy brassica) را با مصرف اسفناج، خیار، پیاز، کاهو و گوجه فرنگی، مقایسه کردند.

داده های مربوط به مرگ و میر COVID-19 از مرکز داده های دانشگاه جان هاپکینز استخراج شد و میزان مرگ و میر بر تعداد ساکنان برای تخمین نرخ مرگ و میر، تقسیم شد. از داده های استخراج شده از EuroStat برای تنظیم عوامل احتمالی تاثیرگذار در هر کشور، از جمله تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت، نسبت افراد مسن تر از 64 سال، نرخ بیکاری و شیوع چاقی استفاده شد.

این تیم گزارش داد که از بین کلیه متغیرها و عوامل تاثیر گذار در نظر گرفته شده، تنها مصرف کلم سر و خیار تأثیر معنی داری بر نرخ مرگ و میرCOVID-19 در هر کشور داشته است.بطوریکه، برای هر گرم افزایش مصرف کلم در روز، خطر مرگ ناشی ازCOVID-19 ، 13.6 درصد کاهش داشت و برای هر گرم افزایش مصرف خیار در روز، خطر مرگ ناشی از COVID-19، 15.7 درصد کاهش یافته بود.

کدام مکانیسم ممکن است اثر محافظتی داشته باشد؟

بسیاری از ترکیبات طبیعی به دست آمده از سبزیجات، فعال کننده های قوی عوامل رونویسی مربوط به اثرات آنتی اکسیدانی، مانند Nrf2 هستند.

دکتر Bousquet و همكارانش می گویند: سبزیجات چلیپایی(Cruciferous vegetables) مانند خانواده ی کلم حاوی مقادیر زیادی سولفورافان، یك فعال کننده ی قویNfr2 هستند.

این تیم می گوید: اگرچه خیار متعلق به خانواده ی کلم نیست، اما سرشار از ترکیبی به نام Cucurbitacin B است که از طریق فعال شدنNrf2 ، اثرات ضد التهابی و کاهش دهندگی قند خون خود را اعمال می کند.

محققان اظهار داشتند که نتایج مطالعات قبلی در مورد غذاهای تخمیر شده و نتایج مطالعه ی اخیر، یک ارتباط قوی را بین Nrf2 و محافظت در برابر اشکال شدید COVID-19، را نشان می دهند.

یک قطعه دیگر از این فرضیه

محققان نوشتند: اگرچه این مطالعه تنها نشان دهنده نقش رژیم غذایی در COVID-19 است، با این حال، قطعه ی دیگری از این فرضیه می گوید برخی از سبزیجات دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ممکن است در پیشگیری از نوع شدید COVID-19 در سطح یک کشور دخیل باشند.

محققان تأکید کردند از آنجایی كه این مطالعه به مناطق اروپایی محدود است، این یافته ها را نمی توان برای مناطق دیگر جهان تعمیم داد.

آنها نتیجه گیری کردند که این فرضیه باید در مطالعات دیگر برای كشورهایی كه مصرف سبزیجات در آنها رایج است، بطور جداگانه انجام شود.

منبع:

Bousquet J, et al. Association between consumption of vegetables and COVID-19 mortality at a country level in Europe. medRxiv 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.17.20155846

https://www.news-medical.net/news/20200720/Study-claims-eating-vegetables-lower-COVID-19-death-rates.aspx