یک رژیم مدیترانه ای کم کالری همراه با ورزش روزانه به حفظ وزن از دست رفته، کمک می کند

25 نوامبر 2018 - به دنبال یک رژیم غذایی مدیترانه ای کم کالری همراه با فعالیت بدنی روزانه، وزن بدن و خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی در بیماران دارای اضافه وزن و بیماران مبتلا به سندرم متابولیک کاهش یافته و این مزایا پس از یک سال همچنان حفظ شدند.
به بیماران مبتلا به اضافه وزن و چاقی، و به ویژه به افرادی که به سندرم متابولیک مبتلا هستند، اغلب توصیه می شود که با تغییر شیوه زندگی، وزن خود را کاهش دهند.هدف از این توصیه ها کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی است.با این حال، شواهد علمی دال بر باقی ماندن این اثرات مفید در بلندمدت وجود ندارد.اگرچه فواید رژیم های کم چرب و کم کربوهیدرات در کاهش وزن و بهبود خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی اثبات شده است، اما بعد از گذشت یک سال، مزایای آنها کاهش می یابد. در این تحقیق مشخص گردید که رعایت یک رژیم غذایی کم کالری مدیترانه ای بهمراه فعالیت بدنی روزانه، در کاهش وزن بدن و کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی در بیماران دارای اضافه وزن و بیماران مبتلا به سندرم متابولیک موثرند و همچنین این مزایا پس از یک سال حفظ می شود.
در این تحقیق، محققان بخش تغذیه ی انسانی دانشگاه Rovira i Virgili در همکاری با 23 گروه تحقیقاتی دیگر در مطالعه ی  PREDIMED-Plus، تغییرات وزن بدن، تجمع چربی و عوامل خطر بیماری قلبی عروقی را بعد از یک سال در 626 بیمار ارزیابی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات شیوه زندگی در این مطالعه، در حفظ وزن کاهش یافته از لحاظ بالینی بطور قابل توجهی موثر بوده است.در واقع، پس از 12 ماه مداخله، 33.7٪ از بیماران تحت رژیم غذایی مدیترانه ای کم کالری همراه با ورزش روزانه، حداقل 5٪ کاهش وزن داشتند. همچنین پارامترهای مرتبط با متابولیسم گلوکز و برخی از نشانگرهای التهابی در این بیماران در مقایسه با کسانی که این رژیم غذایی را دنبال نمی کردند،نیز بهبود یافته بود. علاوه بر این، این تغییرات شیوه زندگی برای کسانی که مبتلا به دیابت یا در معرض خطر ابتلا به دیابت بودند، به ویژه در کنترل قند خون مزایای بالایی دارد.
محققان تأکید می کنند که در این مطالعه بیشترین کاهش وزن بعد از 12 ماه مشاهده شده است که نشان می دهد که کاهش وزن با این روش، در طول زمان حفظ می شود.با توجه به نتایج این پژوهش، محققان انتظار دارند که حفظ وزن کاهش یافته در پاسخ به برنامه ی PREDIMED-Plus lifestyle می تواند منافع یکسان یا بیشتری برای بیماری های قلبی عروقی (انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی یا مرگ و میر ناشی از این علل) در دراز مدت داشته باشد.در حقیقت کسب منافع قلبی عروقی، هدف اصلی این تحقیق است.

منبع:

Diabetes Care, 2018; dc180836 DOI: 10.2337/dc18-0836

www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181105105353.htm