یک ترفند روانشناختی میزان قند خون دیابتی ها را تغییر داد

28سپتامبر 2020 - در یک آزمایش جذاب، محققان دانشگاه هاروارد کشف کردند که آگاهی از میزان قند مصرف شده بر سطح قند خون افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بیش از مصرف واقعی قند، حداقل به طور موقت، تأثیر می گذارد.

روانشناسانChanmo Park ،Francesco Pagnini  وEllen Langer اخیراً نتایج مطالعه خود را در مجله یScientific Reports منتشر کردند.

در این مطالعه، از سی فرد مبتلا به دیابت نوع 2، برای شرکت در مطالعه ی "چشیدن نوشیدنی ها برای دیابت" ثبت نام گردید. هدف محققان بررسی اثرات "نوشیدنی هایی با طراحی خاص بر واکنش بدن و عملکرد شناختی افراد" بود.

افراد در دو نوبت جداگانه و به فاصله سه روز به آزمایشگاه برای ارزیابی یک نوشیدنی با قند صفر و یک نوشیدنی با قند بالا که برای کمک به کنترل دیابت افراد طراحی شده بود(البته فقط یک ترفند بود)، مراجعه کردند.

در واقع، این دو نوشیدنی از نظر میزان قند یکسان بودند و هر یک تقریبا پانزده گرم قند داشتند، اما به افراد شرکت کننده گفته شد كه آنها از نظر میزان قند متفاوت هستند. محققان دو برچسب تغذیه ای متفاوت را به آنها برای تکمیل این ترفند نشان دادند.

پس از مصرف این نوشیدنی های متفاوت در روزهای متفاوت، محققان میزان قند خون آنها را در فواصل بیست دقیقه ای در طی ساعتهای بعد کنترل کرده و دریافتند سطح قند خون شرکت کنندگانی که فکر می کردند نوشیدنی حاوی قند بالا را استفاده کرده اند؛ در طول دوره نظارت به طور قابل توجهی در مقایسه با افرادی که تصور می کردند از نوشیدنی حاوی قند کمتر استفاده می کنند، بالاتر است. نویسندگان درباره ی این نتایج گفتند: این یافته ها فرض اصلی را که فرآیندهای طبیعی هموستاز متابولیکی بیولوژیکی و فیزیولوژیکی به مقدار کافی انسولین نیاز دارند تا اجازه دهد قند خون به محدوده طبیعی برگردد، به چالش می کشد.

با این حال، آنها هشدار دادند که این نوع ترفندهای روانشناختی به تنهایی نمی تواند دیابت نوع 2 را درمان کند. در طولانی مدت یک فرد دیابتی نمی تواند بدن خود را فریب دهد.

آنها افزودند: یافته های ما نشان می دهد که فرایندهای روانشناختی حداقل به طور موقت می توانند بر روند بیوشیمیایی در متابولیسم دیابت تأثیر گذارند، اما نشان نمی دهد که آیا این اثرات روانشناختی دارای اثر طولانی مدت هستند یا خیر. در سطح وسیع تر، محققان می گویند که نتایج از مدل روانشناختی بیماری مزمن پشتیبانی می کند، که نشان می دهد مداخلات روانشناختی می توانند بر روندهای بیولوژیکی برای کمک به درمان برخی بیماری های مزمن تأثیر گذارند.

آنها نتیجه گیری نمودند که هدف یافتن روشهای درمانی موثرتر برای میلیونها فردی است كه در نبرد با فرآیندهای بیولوژیكی غیرقابل كنترل که موجب بیماری می شوند، احساس ناتوانی می کنند، شاید با شناخت اینكه ذهن كنترل معناداری در تنظیم سلامت دارد، بتوان به این افراد کمک نمود.

منبع:

https://www.realclearscience.com/quick_and_clear_science/2020/09/28/a_psychological_trick_changed_diabetics_blood_sugar_levels.html