یک برنامه ی نرم افزاری مربی تلفنی با کمک هوش مصنوعی برای افراد دارای معلولیت و دیابت در حال تولید است

25اکتبر 2019 - دکترMohanraj Thumumalai ، یک کمک مالی برای یک تحقیق سه ساله از موسسه ی ملی معلولیت، زندگی مستقل و توانبخشی برای توسعه ی یک برنامه ی نرم افزاری مربی تلفنی(telecoaching) با کمک هوش مصنوعی برای افراد دارای معلولیت و دیابت دریافت کرده است.

دکترMohanraj Thumumalai ، استادیار گروه بهداشت مدیریت خدمات در دانشگاه آلاباما در بیرمنگام و مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات UAB/Lakeshore Research Collaborative، گفت: به برنامه های نرم افزاری دستیار مجازی، به علاوه ی برنامه هایی که توصیه هایی را به شما ارائه می دهند، فکر کنید و سپس به این فکر کنید که چگونه می توانند برای اهداف بهداشتی شما بکار روند. ما در حال طراحی برنامه هایmHealth هستیم، که دارای تعامل صوتی با مخاطب باشند و می توانند غذاها و فعالیت بدنی مناسب را بر اساس شرایط هر فرد به او پیشنهاد دهند. 

در همین زمینه، هدف پروژه ی دکترThumumalai تولید یک برنامه ی مداخله ای با کمک هوش مصنوعی، فردی، متمرکز بر خانواده، و برای اصلاح شیوه زندگی، برای افراد دارای معلولیت و دیابت نوع 2 است.

دکترThumumalai ، که همچنین عضو مرکز معلولیت و توانبخشی در دانشکده بهداشت است، گفت: تقریباً از هر چهار نفر معلول یک نفر به دیابت مبتلا می باشد، در مقابل حدود یک از هر 10 نفر بدون معلولیت به دیابت مبتلا هستند. با وجود این سطح نابرابر در شیوع دیابت، فقدان راه حل های قابل دسترسی و فراگیر برای مدیریت دیابت به ویژه با تکنولوژی امروزی، به سادگی قابل قبول نیست.

دکتر Thirumalai ، سابقه ای 19 ساله در زمینه ی طراحی سیستم های مختلف مداخله از راه دور دارد که کانال های مختلف ارتباطی را هدف قرار می دهد. وی در چندین پروژه ارتباط از راه دور، مشارکت دارد و متوجه ی پیشرفت های احتمالی در روند کار شده است.

وی در مفهوم سازی پیشرفت های لازم برای این کار، در سال 2017 برنده ی جایزه ی "Creativity is a Decision" از مرکز تحقیقات چاقیUAB و برنده ی جایزه ی "Pilot & Feasibility Program" از مرکز تحقیقات دیابتUAB در سال 2018 برای ایده های مرتبط است.

دکتر Thirumalaiگفت: این یک مشکل چرخه ای است یعنی دیابت می تواند منجر به ناتوانی شود و ناتوانی می تواند منجر به دیابت شود. تنها راه برای خاتمه دادن به این وضعیت در آینده ی نزدیک، ایجاد برنامه های مدیریت و کنترل جامع بیماری دیابت قابل دسترس برای همه ی افراد در سراسر کشور با استفاده از مربی بهداشتی از راه دور است.

ثابت شده است که Telecoaching، یک استراتژی مؤثر برای مداخلات مختلف در تغییر رفتارهای بهداشتی در بین بسیاری از افراد است، دکترThirumalai این را بصورت دست اول تجربه کرده است زیرا تجربه زیادی در طراحی سیستم های تحویل مداخلات بزرگ دارد. وی روی برنامه ی ورزش و تغذیه آنلاین مرکز ملی سلامت، فعالیت بدنی و ناتوانی کار کرده است که در حال حاضر بیش از 40،000 کاربر ثبت شده دارد.

دکتر Thirumalai، تجربه خود را با تخصص های مختلف موجود درNCHPAD ، مرکز تحقیقات دیابتUAB و کارگاه تحقیقاتیUAB / Lakeshore برای طراحی و ارائه ی این برنامه بسیار ضروری به بسیاری از افراد نیازمند مراقبت های بهداشتی با کیفیت، ترکیب خواهد کرد و این نرم افزار کمکی را در آینده ی نزدیک در اختیار معلولان و بیماران دیابتی قرار خواهد داد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20191025/Developing-AI-assisted-telecoaching-solution-for-people-with-disabilities-and-diabetes.aspx