کیفیت بالای رژیم غذایی با بهبود کنترل گلایسمی در زنان مبتلا به دیابت بارداری کمک می کند

12 نوامبر 2018- یک مطالعه ی جدید نشان داده است که کیفیت بالای رژیم غذایی با بهبود کلی کنترل گلایسمی و کنترل گلایسمی پست پرندیال( کنترل قند خون پس از صرف غذا) در زنان مبتلا به دیابت بارداری (GDM) ارتباط دارد.ارتباط میان کیفیت رژیم غذایی و کنترل گلایسمی در مطالعه ای بنام "اثرات دیابت بارداری بر مادران" بررسی و یافته های آن در مقاله ای در Journal of Women's Health منتشر شد.
کیفیت تغذیه ای با استفاده از شاخص تغذیه ی سالم 2010(HEI-2010) از طریق یک پرسشنامه ی فرکانس غذا که بلافاصله پس از تشخیصGDM توسط بیمار تکمیل می شود، مورد بررسی قرار گرفت. نمره بالاترHEI-2010، نشان دهنده کیفیت بالاتر رژیم غذایی است. بررسی این اطلاعات نشان داد که شانس دستیابی به کنترل مطلوب کلی گلایسمیک و کنترل فردی گلایسمی برای زنانی که نمره ی  HEI-2010آنها در چارک 2، 3 و 4 قرار داشت، نسبت به زنانی که نمره ی  HEI-2010آنها در چارک پایینی نمرات(1) قرار گرفته بود، بیشتر است.در تجزیه و تحلیل اجزای نمرات HEI-2010، مشخص گردید که مصرف بالاتر سبزیجات و لوبیا با افزایش شانس کنترل گلایسمی ارتباط دارد.
دکتر  G. Kornstein، سردبیر نشریه بهداشت زنان و مدیر اجرایی موسسه بهداشت زنان در دانشگاه   Virginia Commonwealth گفت: برای پزشکان مهم است که بدانند بهبود کیفیت رژیم غذایی ممکن است کنترل گلایسمی را در زنان مبتلا به دیابت بارداری بهبود بخشد، افزایش مصرف سبزیجات و حبوبات می تواند به عنوان یک گام اولیه برای بهبود کیفیت کلی رژیم توصیه شود که نتیجه ی آن افزایش احتمال دستیابی به کنترل گلایسمی مطلوب خواهد بود.

منبع و سایت خبر:

Journal of Women's Health(2018). DOI: 10.1089/jwh.2017.6788

https://medicalxpress.com/news/2018-11-higher-dietary-quality-glycemic-women.html