کولکتومی با افزایش خطر ابتلا به دیابت ارتباط دارد

اول نوامبر 2018- مطالعه ی جدید محققان دانشگاه کپنهاگ و بیمارستان های Bispebjerg و Frederiksberg نشان داد افرادی که کولکتومی شده اند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. محققان امیدوارند که تلاش های آنها راه را برای ابداع روشهایی برای پیشگیری و درمان این بیماری هموار کند.نتایج این پژوهش در مجله علمیeLife منتشر شده است.
دکتر کریستین آلین، یکی از نویسندگان این مقاله و پزشک مرکز تحقیقات بالینی و پیشگیری در بیمارستانهای بیسپیبجر و فردریکسبرگ، می گوید: ما می دانیم که کولون محل سکونت تعداد زیادی از باکتری های روده ای و سلول های تولید کننده هورمون است، اما ما هنوز نمیدانیم نقش آنها در تنظیم قند خون چیست؟ ما امیدواریم که این مطالعه منجر به انجام تحقیقات بیشتری برای درک اهمیت کولون در "تنظیم قند خون و توسعه دیابت،" شود.
نویسنده ی نخست این تحقیق، دکتر Jensen و همکارانش از مرکز تحقیقات پروتئین در بنیاد نوو نوردیسک، داده های ثبت شده ی بیش از 46،000 بیمار که کل کولون یا بخشی از آن را نداشتند از مرکز ثبت اطلاعات بهداشتی دانمارک استخراج و مطالعه کردند. این داده ها با داده های نزدیک به 700،000 بیمار قابل مقایسه، که در همان دوره تحت عمل جراحی برای چیزی غیر از بیماری دستگاه گوارش قرار گرفته بودند، مقایسه شد. این مطالعه نمونه ای از استفاده از داده های واقعی درمان انسان است که توسط سیستم مراقبت بهداشتی ثبت و نگهداری شده است.
روشهای جراحی این بیماران بررسی و نتایج پس از استخراج داده های بسیاری از رجیسترهای دانمارکی مشخص شد. یکی از نویسندگان این مقاله، پروفسورSøren Brunak  از مرکز تحقیقات پروتئین Novo Nordisk  می گوید: محققان اغلب از آزمایشات حیوانی برای شناسایی یک ارتباط قبل از تعمیم نتایج برای انسان استفاده می کنند، در این تحقیق ما به طور مستقیم از نتایج جراحی انسان ها استفاده نمودیم. ما مجبور نیستیم نگران باشیم که آیا این یافته ها برای انسان ها قابل تعمیم است. در این تحقیق از انسان به عنوان یک ارگانیسم مدل، استفاده نمودیم تا اطمینان حاصل کنیم که بیماران جدید از تجربه و اطلاعات جمع آوری شده که در طی 20 سال درمان بیماران قبلی بدست آمده است، منتفع می شوند.
داده های مورد مطالعه ی محققان، یک دوره ی 18 ساله از زمان عمل کولکتومی را در بر می گیرد. نتایج این بررسی ها نشان داد خطر ابتلا به دیابت نوع دو، 18 سال بعد از عمل، برای بیمارانی که تمام یا بخش چپ کولون آنها برداشته شده بود، در مقایسه با بیمارانی که تحت عمل جراحی قسمت های دیگر بدن قرار گرفته بودند، افزایش یافته است.خطر ابتلا به دیابت در بیمارانی که بخش راست یا بخش میانی قسمت افقی کولون آنها برداشته شده بود، افزایش نیافته بود.
این نتایج نشان می دهد که سمت چپ کولون نقش مهمی در تنظیم سطح قند خون بدن دارد. کولون پر از باکتری ها و میکروب های روده است و برخی مطالعات دیگر نشان داده اند که تغییر در ترکیب این میکروب ها، همانطور که در هنگام برداشتن بخشی از کولون در جراحی رخ می دهد، ممکن است در ایجاد بیماری های مختلف، جدا از عفونت ها نقش داشته باشد.
پرفسور Thorkild I.A. Sørensen  یکی از نویسندگان این مقاله از گروه بهداشت عمومی و مرکز تحقیقات متابولیسم نوو نوردیسک، گفت: اکثر میکروب های ساکن در بدن در روده ی بزرگ یافت می شوند، بنابراین توجه به آنچه پس از حذف کولون یا بخشی از آن اتفاق می افتد، مهم است. در یک مطالعه ی قبلی، ما شاهد ارتباط معنی داری بین کولکتومی با خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی نبودیم، بنابراین افزایش نسبتا شدید خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در میان این افراد بسیار تعجب آور بود. در واقع، افزایش خطر ابتلا به دیابت در میان بیمارانی که تحت عمل کولکتومی قرار گرفته بودند، سه برابر بیش از داشتن BMI بالا بود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2018-11-colectomy-diabetes.html