کلام آخر در مورد مصرف قهوه و ارتباط آن با مرگ ‌ومیر

12 اوت 2017- قهوه یکی از محبوبترین نوشیدنی‌ها در جهان است و بنابراین درک اثرات آن بر سلامت ما مهم است. آنتی اکسیدان‌ها و پلی فنل‌های موجود در قهوه مزایایی از جمله کاهش مقاومت به انسولین، کاهش التهاب، بهبود بیومارکرهای عملکرد کبد را ممکن است به همراه داشته باشد.

قهوه حاوی کافئین است که یک محرک می‌باشد و مصرف بیش از حد آن ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد.

مطالعات کوهورت نشان داده‌اند افرادی که قهوه مصرف می‌کنند در معرض خطر کمتری برای مرگ به همه‌ی دلایل و مرگهایی با علل خاص هستند. با این حال، این مطالعات عمدتاً بر روی سفید پوستان انجام شده اند و نتایج آنها ممکن است برای سایر جمعیت‌ها با شیوه‌های زندگی متفاوت، عوامل مخدوش کننده و استعداد به برخی بیماریها، قابل تکرار نباشد.

در یک مطالعه‌ی کوهورت  با شرکت 185855 فرد 45 تا 75 سال، که به طور متوسط به مدت 16 سال تحت نظارت بودند، از شرکت کنندگان خواسته شد تا به یک پرسشنامه‌ی بسامد غذایی پاسخ دهند تا میزان مصرف قهوه توسط آنها در ابتدای تحقیق مشخص گردد. پس از در نظر گرفتن سایر علل مرگ ‌ومیر مانند کشیدن سیگار، مشخص گردید که مصرف قهوه(قهوه‌ی کافئیه و بدون کافئین) با میزان مرگ‌ و میر پایین تری نسبت به افرادیکه هیچ قهوه‌ای مصرف نمی‌کردند، ارتباط دارد.

در میان آمریکائیان آفریقایی تبار، ژاپنی‌تبار، لاتین‌ها و سفیدپوستان مصرف قهوه منجر به کاهش قابل توجه مرگ ‌ومیر می‌شود، درحالیکه در میان بومیان هاوایی کاهش میزان مرگ ‌ومیر چندان معنی ‌دار نبود. کاهش میزان مرگ ‌ومیر همچنین در میان افرد غیر سیگاری، شرکت کنندگانی که سن  آنها کمتر از 55 سال بود و افراد سالمی که از هیچ بیماری مزمنی رنج نمی‌بردند، مشاهده شد. مرگ ‌ومیرهای ناشی از بیماری قلبی، سرطان، بیماری تنفسی، سکته، دیابت و بیماری کلیوی به طور مستقیم با مصرف قهوه ارتباطی نداشتند. این مطالعه دارای محدودیت‌هایی از جمله عدم بررسی اثرات نامطلوب ناشی از عوامل مخدوش کننده و وجود خطاهای اندازه‌گیری بوداما بعید بنظر می‌رسد این محدودیت ها بر نتایج آن تأثیر گذارند.

در تحقیقاتی که بر روی سرطان و تغذیه در اروپا (مطالعه ی EPIC) انجام گردید، تعداد 521330 شرکت کننده به مدت 16.4سال پیگیری و بررسی شدند.

 اندازه‌گیریهای آماری نشان داد که از کل مرگ ‌ومیرهایی که در میان افراد شرکت کننده در طول این مطالعه رخ داده است، میزان مرگ‌ ومیر به همه‌ی دلایل، در افرادی که قهوه می‌نوشیدند بطور قابل توجهی کمتر از افرادی بود که مقدار قهوه‌ی کمی می‌نوشیدند و یا اصلا قهوه مصرف نمی‌کردند.

در این تحقیق هیچ ارتباط مستقیمی بین مصرف قهوه و مرگ ‌ومیر به دلیل بیماریهای گوارشی گزارش نشد. مصرف قهوه با مرگ ‌ومیر کمتری به دلیل بیماریهای قلبی عروقی در میان زنان و با مرگ ومیر پایین تری به دلایل مرتبط با سکته‌ی مغزی در میان زنان همراه بود. با این حال مصرف قهوه به طورمستقیم با مرگ و میر ناشی از علل مرتبط با  تخمدان در میان زنان ارتباط داشت. محدودیت تحقیق اخیر این واقعیت بود که میزان مصرف قهوه تنها یک بار در طول مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته بود.

در مجموع، مصرف قهوه با خطر پایین‌تری برای مرگ در افراد آمریکایی آفریقایی، آمریکایی ژاپنی ، لاتین تبارها و سفید پوستان و اروپائیان ارتباط دارد.

بطور خلاصه:

·        مصرف 3 تا 5 فنجان قهوه در روز می‌تواند بخشی از یک رژیم سالم غذایی باشد.

·         مصرف قهوه سبب کاهش نرخ مرگ ‌ومیر بویژه درافراد مبتلا به بیماریهای لوله‌ی گوارش و بیماریهای گردش خون می‌شود .

·        خواص آنتی اکسیدانی قهوه دارای فوایدی از جمله کاهش مقاومت به انسولین، کاهش التهاب و بهبود بیومارکرهای عملکرد کبد است.

برای مشاهده ی نتایج آماری این دو تحقیق به منبع زیر مراجعه نمایید:

www.diabetesincontrol.com/coffee-consumption-and-mortality-the-final-word