کشف پروتئینی که می‌تواند با چاقی و دیابت نوع 2 مقابله کند

30 نوامبر2016- محققان بلژیکی پروتئینی را شناسایی کردند که به باور آنها می‌تواند از ایجاد چاقی و ابتلا به دیابت نوع 2 جلوگیری کند.

 برای بیش از ده سال، دانشمندان دانشگاه Louvainبروی باکتری Akkermansia muciniphilaکه یکی از فراوان ترین باکتریها است، تحقیق کرده اند. برای اولین بار در این تحقیق، پژوهشگران نشان دادند که این باکتری می‌تواند نقش حیاتی در مقابله با چاقی در دیابت نوع 2 بازی کند. پس از تسهیل تولید باکتری Akkermansia، این باکتری توانست در موش از بروز چاقی جلوگیری کند.

ارتباط دیابت نوع 2 و چاقی با تغییر باکتریهای روده و التهاب به خوبی شناخته شده است اما دلیل این ارتباط هنوزمشخص نیست. در مطالعه‌ی قبلی، محققان دانشگاه  Louvainمشاهده نمودند که میزان باکتریهای Akkermansiaدر جوندگان چاق پایین‌تر است و هنگامیکه این باکتری را وارد روده‌ی موشهای چاق نمودند تعدادی از بیماریهای متابولیک در این حیوان معکوس شد.

 از دسامبر سال 2015، یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی دکتر Patrice Caniبروی آزمایش این باکتری در انسان کار کردند، آنها کشف نمودند که پاستوریزاسیون اثرات مثبتی بروی باکتری Akkermansiaدارد.

دکتر Caniمی‌گوید: بطور غیرمنتظره ما کشف کردیم که پاستوریزاسیون A. muciniphilaظرفیت  آنرا برای کاهش توسعه‌ی توده‌ی چربی، کاهش مقاومت به انسولین و اختلال چربی در موش بهبود می‌بخشد. پاستوریزاسیون همه چیز را در این باکتری از بین می‌برد به استثنای پروتئینی بنام  Amuc_1100که سبب پایداری باکتری و تسهیل استفاده از آن می شود علاوه بر این پاستوریزاسیون موجب شد کارآیی این باکتری در موشهای بعدی در این مطالعه دو برابر شود.

محققان دریافتند که این پروتئین در توقف چاقی و دیابت نوع 2 موثر است، این پروتئین با ممانعت از ورود سموم به جریان خون وهمچنین تقویت سیستم ایمنی اثرات خود را القاء می‌کند.

نویسندگان این مقاله معتقدند یافته‌های آنها نشان می‌دهد استفاده از  Akkermansiaبرای انسان امکان پذیر است زیرا اثر بخشی  آن زمانی که در یک محیط مصنوعی رشد می‌کند، حفظ می‌شود.

یافته‌های این تحقیق درمجله‌ی Nature Medicineمنتشر گردید.

منبع:

www.diabetes.co.uk/News/2016/nov/protein-discovery-could-tackle-both-obesity-and-type-2-diabetes-95964747.html