کشف سوئیچ اصلی در سیستم ایمنی بدن

14 فوریه 2019- پروفسور Graham Lord از دانشگاه منچستر و همکارانش، متوجه شدند که در بخش خاصی از سیستم ایمنی ابزارهایی وجود دارد که ممکن است به درمان برخی از بیماری های مهم از جمله دیابت، سرطان، مولتیپل اسکلروز و بیماری کرون و سایر بیماریهای خودایمنی کمک کند. این یافته ها در آخرین شماره ی مجله ی Clinical Investigation در این هفته منتشر شد.

این گروه از محققان دریافتند که یک مسیر مولکولی در بدن وجود دارد که توسط مولکولی بنام microRNA-142 تنظیم می شود. مطالعاتی که یک دهه یا بیشتر به طول انجامید، نشان می دهد که microRNA-142 می تواند سلول های تنظیم کننده T را کنترل کند و این کار می تواند سیستم ایمنی بدن را تغییر داده و بیماری های خود ایمنی را متوقف کند. مولکول microRNA-142 به وفور در سیستم ایمنی یافت می شود.

پروفسور Lord گفت: بیماری های خود ایمنی اغلب مردم را در مراحل اولیه ی زندگی هدف قرار می دهند و باعث تحمیل بار قابل توجه اقتصادی اجتماعی بر آنها می گردد. گاهی، این اثر می تواند ویرانگر باشد، و باعث سختی و رنج وحشتناکی شود. اما این یافته ها یک گام مهم در درک سیستم ایمنی است و ما معتقدیم بسیاری از مردم در سراسر جهان ممکن است از پیامدهای آن بهره مند شوند. این مطالعه با همکاری پروفسورRichard Jenner  در UCL انجام گرفت.

بیماری اتوایمیون یا خودایمنی در واقع بدن انسان را از چندین راه تحت تاثیر قرار می دهد و تعداد زیادی از این بیماری ها مبتنی بر یک مکانیسم خود ایمنی هستند که در این مقاله توضیح داده شده است. نویسندگان توضیح دادند که سلول های T Regulatory (Tregs) موجود در بدن فعالیت های ایمنی بیش از حد را کنترل می کنند. در مواردی از بیماری های خودایمنی، جمعیت سلولهای Tregs پایین می آید و سیستم ایمنی بدن از کنترل خارج و بیش از حد فعال می شود و به بافت ها و اندام های سالم حمله می کند.

تا کنون مشخص نبود که چگونه فعالیت Treg می تواند تنظیم شود. نویسندگان توضیح دادند که مولکولmicroRNA-142  می تواند به عنوان یک سوئیچ اصلی عمل کرده و عملکرد Treg را تنظیم نماید. پروفسورJenner که بر روی بخش محاسباتی این مطالعه کار کرده است، توضیح داد: ما اثر انگشت مولکولی microRNA-142  را در بین ژن ها ردیابی کرده و عملکرد آن را به عنوان یک تنظیم کننده حیاتی کشف کردیم.

پروفسور Lord افزود: دانشمندان طی یک دهه ی گذشته یا بیشتر به همین روش درمان هایی را ابداع کردند که می توانند مسیرهای مختلف سیستم ایمنی را تعدیل کنند. ما امیدواریم که این کشف جدید منجر به توسعه روش های جدیدی برای درمان بیماری های خود ایمنی، بیماری های عفونی و سرطان شود.

منبع:

https://www.jci.org/articles/view/124725

https://www.news-medical.net/news/20190214/Discovery-of-a-master-switch-within-the-immune-system.aspx