کشف اسرار ویروس مرتبط با دیابت نوع 1

25 ژوئن 2018- تحقیق در مورد اینکه چگونه سیستم ایمنی به یک ویروس خاص پاسخ می دهد، می تواند به یافتن راهی برای جلوگیری از دیابت نوع 1 کمک کند.
دانشمندان کینگ کالج لندن، دریافتند که سلول های ایمنی در هنگام واکنش به عفونت ویروس coxsackie B، چندین بخش از ویروس را تشخیص می دهند. مطالعات به ارتباط اینویروس که به نام CBV شناخته می شود با شروع دیابت نوع 1 اشاره کرده اند.
Coxsackie B
، یک گروه از 6 انتروویروس پاتوژنیک است که موجب بیماری هایی از جمله ناراحتی گوارشی تا میوکاردیت(التهاب عضلات قلب) می شود.
در این مطالعه از نرم افزارهای کامپیوتری پیشرفته برای پیش بینی اینکه کدامیک از بخشهای این ویروس توسط سیستم ایمنی مورد شناسایی و حمله قرار می گیرد، استفاده شد.
پس از آن این نتایج با چگونگی واکنش سلول های ایمنی افراد مبتلا به دیابت نوع 1 به یک عفونتCBV  مقایسه گردید.واکنش سلول های ایمنی افراد سالم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های این تحقیق نشان داد که سلول های ایمنی می توانند به هشت قسمت از این ویروس متصل شوند و تجزیه و تحلیل ها نشان داد که سلول های ایمنی احتمالا چندین جنبه از ویروس را تشخیص می دهند.آنها همچنین در واکنش سلول های ایمنی افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و افرادی که به این بیماری مبتلا نیستند هیچ گونه تفاوتی مشاهده نکردند.
خیریه ی JDRF، که از این تحقیق حمایت مالی کرده است، معتقد است که این یافته ها می تواند به تولید واکسنی علیه CBV کمک کند. سخنگوی JDRF گفت: محققان مدتها است که بهنقش مهم CBV در ایجاد یا تشدید دیابت نوع 1 مشکوک بوده اند. با این وجود مشخص نیست کهCBV ها چطور میتوانند این کار را انجام دهند.
اگر ما بتوانیم چگونگی پاسخ بدن به یک عفونت ناشی ازCBV را کشف کنیم، ممکن است قادر به طراحی واکسن ها و درمان هایی برای محافظت در مقابلCBV ها باشیم و به طور بالقوه از ابتلا برخی افراد به دیابت نوع 1 جلوگیری کنیم. به همین دلیل، محققان به بررسی پاسخ نوع خاصی از سلول های ایمنی به یک عفونتCBV پرداختند.
در حال حاضر دانشمندان به دنبال تحقیق بیشتر بر روی تعداد بیشتری از شرکت کنندگان و همچنین در کودکان هستند.علاوه بر این، آنها می خواهند به بررسی افرادی بپردازند که به تازگی دیابت نوع 1 در آنها تشخیص داده شده است. این تحقیق در مجله PLOS One منتشر شد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/mysteries-uncovered-over-virus-linked-to-type-1-diabetes-95401037.html