کاهش وزن بعد از جراحی چاقی برای مدت طولانی حفظ می شود

17مارس 2020- بر اساس یک مطالعه بزرگ بر روی گروه متنوعی از بیماران در واشنگتن و کالیفرنیا، مشخص گردید که کاهش وزن پس از جراحی بای پس معده، بهتر از گاسترکتومی آستینی حفظ می شود.

به گزارش سازمان بهداشتی Kaiser Permanente ، مبتلایان به چاقی شدید که تحت عمل جراحی بریاتریک قرار گرفته بودند، 5 سال بعد از جراحی نسبت به افرادی که جراحی نکرده بودند، کاهش وزن بیشتری را تجربه کرده و این کاهش وزن را بیشتر حفظ کردند. اگرچه مقداری بازگشت وزن پس از جراحی معمول است، اما افزایش مجدد وزن در حدود 5٪ از وزن اولیه، بسیار نادر بود، به خصوص در بیمارانی که به جای گاسترکتومی آستین تحت عمل بای پس معده قرار گرفته بودند.تحقیقات پیشین نشان داده است که جراحی بریاتریک موثرترین روش کاهش وزن برای بیماران مبتلا به چاقی شدید است.

دکتر دیوید آرتربرن، محقق ارشد و پزشک متخصص داخلی در مؤسسه تحقیقات بهداشتی قیصر پرمننته در واشنگتن گفت: نتایج جدید ما می تواند به رفع نگرانی در مورد افزایش مجدد وزن در طولانی مدت پس از جراحی چاقی کمک کند. در حال حاضر تعداد بسیار کمی از بیماران- حدود یک نفر از هر 100 بیمار واجد شرایط- تصمیم می گیرند که هر سال این نوع از جراحی ها را انجام دهند.

این مطالعه نشان داد:

5 سال پس از جراحی بای پس معده:

•         به طور متوسط ​​بیماران 22٪ از وزن اولیه ی بدن خود از دست داده بودند.

•         25درصداز بیماران، 30 درصد یا درصد بیشتری از کل وزن بدن خود از دست داده بودند.

•         تنها 4٪ از بیماران، تا 5٪ از وزن قبل از جراحی خود را دوباره به دست آوردند.

5 سال بعد از جراحی گاسترکتومی آستینی:

•         افراد 16٪ از وزن اولیه ی بدن خود را از دست داده بودند.

•         8 درصد از بیماران، 30 درصد یا درصد بیشتری از کل وزن بدن خود از دست داده بودند.

•         حدود 10٪ از بیماران، تا 5٪ از وزن قبل از عمل خود را دوباره بدست آوردند.

در 10 سال:

•         افرادی که بای پس معده انجام داده بودند، 20٪ کاهش وزن خود را حفظ کرده بودند، نسبت به حفظ 5٪ از کاهش وزن در بین افرادی که تحت مراقبت های پزشکی معمول قرار داشتند.

•         نتایج طولانی مدت برای گاسترکتومی آستینی در دسترس نبود، زیرا این یک روش جدیدتر است.

این اطلاعات مربوط حفظ وزن و عدم بازگشت به وزن قبلی، بسیار مهم است زیرا جراحی گاسترکتومی آستینی، که انجام آن ساده تر از جراحی بای پس معده است، اکنون بیش از 2 مورد از هر 3 مورد جراحی چاقی را شامل می شود. با این حال، تحقیقات قبلی همین تیم از محققان نشان داده بود که نیاز به جراحی مجدد و مداخلاتی برای رفع مشکلات یا عوارض بعد از جراحی گاسترکتومی آستینی نسبت به جراحی بای پس معده، طی یک دوره پیگیری 5 ساله کمتر است.

دکتر آرتربورن گفت: مهم است كه بیماران را از نظر علائم اولیه ی "افزایش وزن مجدد" زیر نظر داشته باشیم و با شروع علایمی از اضافه وزن با ارزیابی دقیق تغذیه ای و پزشکی، مداخلات را آغاز کنیم، همچنین به علل رفتاری و انتظارات بیماران از جراحی در مورد بازگشت وزن توجه کنیم. افرادی از این مطالعه که از دست دادن وزن آنها پس از جراحی بسیار زود- در سال اول و نه سال دوم- متوقف شده بود، در 5 سال بعدی در معرض خطر بیشتری برای بازیابی مجدد وزن قرار داشتند.

این یکی از معدود مطالعات طولانی مدتی است که می تواند نتایج آزمایشات جراحی های باریاتریک را با درمان غیر جراحی مقایسه کند. در این مطالعه بیش از 129،000 بیمار متنوع در کایزر پماننته در واشنگتن و کالیفرنیای شمالی و جنوبی بررسی شدند. بیش از 31000 بیمار تحت جراحی بریاتریک قرار گرفته بودند( بیش از 17000 بای پس معده و نزدیک به 14000 گاسترکتومی آستینی). نزدیک به 88000 بیمار با خصوصیات مشابه به عنوان گروه کنترل، به جای جراحی چاقی، مراقبت های معمول پزشکی را برای کاهش وزن خود دریافت کردند. این مطالعه ارزش شواهد موجود در دنیای واقعی را نشان می دهد زیرا کارآزمایی های تصادفی قبلی، تفاوتی بین کاهش وزن حاصل از این دو نوع جراحی چاقی را نشان نداده بودند. تفاوت بین این مطالعه و مطالعات قبلی ممکن است به ویژگیهای بیماران و جراحان درگیر در مطالعات مربوط باشد.

پیش از این، همین تیم تحقیقاتی نشان دادند که خطر عوارض میکروواسکولار (نفروپاتی ، نوروپاتی و رتینوپاتی) و حملات قلبی و سکته مغزی پس از جراحی بریاتریک در مقایسه با بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و چاقی شدید که تحت مراقبت های پزشکی معمول بودند، 50 درصد کمتر شده است.

دکتر آرتربورن گفت: پزشکان باید با تمامی بیماران مبتلا به چاقی شدید، به خصوص بیمارانی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستند، یک گفتگوی صادقانه در مورد مزایا و خطرات انواع مختلف جراحی های باریاتریک داشته باشند و ضمن مشارکت آنها در تصمیم گیری، به آنها برای تصمیم گیری در این مورد کمک کنند. ما به یک مطالعه ی 10 ساله برای پیگیری بیشتر در مورد جراحی چاقی، به خصوص گاسترکتومی آستینی، نیاز داریم.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20200317/Weight-loss-lasts-long-after-bariatric-surgery-study-finds.aspx