کاهش همزمان انسولین و لپتین برای سوزاندن چربیها لازم است

9 ژانویه 2018- محققان دریافتند که تغییر متابولیسم از مصرف گلوکز به سوزاندن چربی، زمانی اتفاق می افتد که میزان انسولین و لپتین هر دو کاهش یابد.

 این مطالعه که توسط پرفسور Shulman استاد دانشگاه Yale انجام گردید، می تواند به یافتن روشی برای کاهش وزن که بسیاری از افراد مبتلا به دیابت نیز از آن منتقع شوند، کمک کند.

قبل از این مطالعه، دانشمندان می دانستند که پستانداران می توانند برای تولید انرژی به جای سوختن کربوهیدراتها( مانند گلوکز)، از چربیها استفاده کنند این کار به پستانداران اجازه می دهد بدون از بین رفتن حجم ماهیچه هایشان، از چربی در مواقع کمبود گلوکز استفاده کرده و به حیات خود ادامه دهند.

محققان تصور می کردند که سوئیچ فعال شدن متابولیسم چربیها تنها کاهش سطح انسولین است، اما تحقیقات جدید نشان داد که علاوه بر کاهش غلظت انسولین در بدن، باید غلظت لپتین نیز کاهش یابد تا سوختن چربیها آغاز شود.

 انسولین و لپتین هر دو هورمون هستند، انسولین با ورود گلوکز از جریان خون به سلولها به کاهش قند خون کمک می کند و گلوکز با ورود به سلولها یا بطور مستقیم به عنوان سوخت تبدیل به انرژی می شود و یا بصورت چربی ذخیره می گردد. غلظت بالاتر انسولین از شکسته شدن ذخایر چربی بدن برای تولید انرژی جلوگیری می کند. لپتین هورمونی است که با اشتها ارتباط دارد و نقشی کلیدی در تنظیم انرژی بازی می کند.

در این مطالعه، محققان دانشگاه Yale به بررسی سرعت متابولیسم کربوهیدرات ها و چربیها در موشهای صحرایی که از حالت تغذیه ی طبیعی به حالت ناشتا منتقل شده بودند، پرداختند. محققان مشاهده کردند که در حالت گرسنگی، سطح لپتین در بدن موشها کاهش می یابد و مسیری فعال می گردد که منجر به سوزاندن چربی به جای کربوهیدرات می شود.

درهنگام ناشتا، استفاده از گلوکز ذخیره شده در موشها کاهش می یابد. سپس میزان انسولین و لپتین هر دو کاهش می یابد. در این حالت بدن موشهای صحرایی شروع به  شکستن چربی و تبدیل آن به کتون برای تولید انرژی می کند. محققان نتیجه گیری کردند که در حالیکه کاهش غلظت انسولین برای آغاز سوزاندن چربی لازم است، کاهش غلظت لپتین نیز برای سوزاندن چربیها  ضرورت دارد. این یافته ها به دانشمندان کمک می کند که اطلاعات بیشتری از نحوه ی تأثیر تغییرات شیوه ی زندگی بر شانس موفقیت کاهش وزن بدست آورند. نتایج این مطالعه در مجله ی Cell  منتشر شده است.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2018/jan/drop-in-both-insulin-and-leptin-needed-for-fat-burning-to-occur-90969878.html