کاهش مصرف کربوهیدرات بمنظور کاهش میزان HbA1c در دیابت نوع 2 نسبت به کاهش چربی بهتر عمل می کند

7 اوت 2018- براساس پژوهشهای محققان هلندی، تبعیت از یک رژیم کم کربوهیدرات، HbA1c را بیش از یک رژیم کم چرب، در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش می دهد.
بررسی شواهدی توسط محققان دانشگاه Leidenنشان داد که رژیم های کم کربوهیدرات همچنین باعث کاهش بیشتر قند خون ناشتا نسبت به رژیم های کم چرب می شوند.
این نتیجه گیری پس از بررسی نتایج 36 تحقیق که هر دو رژیم را با هم مقایسه نموده بودند، در مجله تغذیه بالینی آمریکا(The American Journal of Clinical Nutrition)، منتشر گردید.تمام مطالعات انجام شده شامل بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 بودند. مداخلات کم کربوهیدرات شامل کاهش مصرف کربوهیدراتها به 40٪ از کل انرژی روزانه یا کمتر و مداخلات کم چربی شامل مصرف چربی به میزان 30٪ از انرژی کل روزانه یا کمتر از آن بود.
رویکرد کم کربوهیدرات منجر به کاهش بیشتری در مقدار HbA1cنسبت به رژیم های کم چرب در کوتاه مدت می شود. محققان توضیح دادند: این تجزیه و تحلیل از اولویت های طولانی مدت برای رژیم های کم چرب به عنوان مداخلات غذایی پیشگیرانه برایT2D (دیابت نوع 2) پشتیبانی نمی کند. در عوض، نتایج نشان می دهد که اگر با ترجیحات بیمار مطابقت داشته باشد، محدودیت کربوهیدرات ها ممکن است کمی بهتر عمل کند.
پیشرفت های کوچکی در گلوکز ناشتا، تری گلیسیرید و کلسترولHDL در گروه کم کربوهیدرات مشاهده شد.تفاوت در میزان کلسترولLDL، وزن بدن یا فشار خون در بین دو گروه بسیار کوچک بود و یا اصلا وجود نداشت.
شایان ذکر است که تامین 40 درصد انرژی از کربوهیدراتها، نسبتا با مصرف مقادیر زیادی کربوهیدرات قابل انجام است. در مطالعاتی که کاهش شدید مصرف کربوهیدرات ها بررسی شده است، پیشرفت های بیشتری مشاهده می شود.

برنامه ی Low Carb در سایت دیابت بریتانیا Diabetes.co.uk نشان داده است که کاهش متوسط​​HbA1c  برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2، پس از یک سال شرکت در این برنامه، به میزان 1.3 درصدیا 1.2 میلی مول بر مول می باشد که مقدار قابل توجهی است.علاوه بر این، 40 درصد از افرادی که وارد این برنامه می شوند، می توانند حداقل یکی از داروهای خود را در یک دوره زمانی مشابه کاهش دهند.
نتایج سلامت یکساله ی برنامه Low Carb در این هفته در مجله ی تحقیقات پزشکی اینترنتی منتشر گردید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/aug/low-carb-outperforms-low-fat-for-lowering-hba1c-in-type-2-diabetes-review-99114687.html