کاهش فعالیت ضد باکتریایی سلول های استرومائی مولتی پوتنت در بیماران دیابتی

5مارس 2019- یک مطالعه ی جدید نشان می دهد که در سلول های استرومائی چند توان(MSCs)  گرفته شده از افراد مبتلا به دیابت، توانایی مقابله با عفونت های باکتریایی کاهش یافته است. این کشف، درک جدیدی را در زمینه ی اختلال در عملکرد ایمنی مرتبط با دیابت ارائه نمود.

این تحقیق که در مجله ی Stem Cells and Development منتشر شده است، توسط دکترZijun Zhang  و همکارانش از آزمایشگاه ارتوبیولوژیک در بیمارستان MedStar Union Memorial در بالتیمور، انجام شد و با عنوان "اختلال در عملکرد ضد باکتریایی سلول های استرومائی چندتوان در دیابت" ارائه گردید. در این تحقیق پژوهشگرانMSC ها را از مغز استخوان اهداکنندگان دیابتی و غیر دیابتی جدا کرده و اثرات سوپرناتانت های سلولی را بر رشد باکتری ها بررسی کردند. نویسندگان همچنین نشان دادند که کشت ماکروفاژها بهمراه MSCs گرفته شده از افراد دیابتی ، فاگوسیتوز باکتریایی را مهار می کند و آزمایشات بعدی نیز نشان داد که بیان ژن و تولید سیتوکین مسئول این اثرات می باشد.

پرفسور Parker، از بخش کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی Wayne در دیترویت، گفت: با توجه به کاربرد پیشنهاد شده برایMSC ها به عنوان یک استراتژی درمان دیابت، توجه دقیق به نتایج این مطالعه در مورد این اختلال(تضعیف توانایی این سلولها در مقابله با عفونتهای باکتریایی) و سایر اختلالات خودایمنی توصیه می شود.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20190305/Multipotent-stromal-cells-of-diabetic-patients-have-diminished-antibacterial-activity-study-reveals.aspx