کارشیفتی باعث افزایش خطر دیابت و بیماری قلبی می شود

2آوریل 2019- بسیاری از مطالعات قبلی نشان داده اند که کار شیفتی با بیماری های قلبی و متابولیکی ارتباط دارد، اما تحقیقات جدید نشان داده است که چگونه کار شیفتی می تواند اثر طولانی مدتی بر خطر بیماری های قلبی و دیابت داشته باشد.

با بیش از 20 درصد از جمعیت کشورهای صنعتی که در کارهای شیفتی خدمت می کنند- در بخش هایی از قبیل مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل-، ما نیاز فوری به درک مشکلات و بار این نوع کار بر سلامت افراد داریم.

مطالعه ی حاضر به طور خاص نشان می دهد که کار شیفتی بر نحوه ی تجزیه ی نوعی چربی در بدن (به نام تری گلیسریدها) و همچنین نحوه استفاده ی بدن از قند تاثیر منفی بر جا می گذارد. هر دوی این تاثیرات، خطر ابتلا به بیماری های قلبی و دیابت را افزایش می دهند.

محققان دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه دولتی دهلی تحقیقاتی را بر روی دو گروه از کارکنان بهداشتی انجام دادند. گروه اول شامل پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی در محدوده ی سنی 20 تا 40 سال و از هر دو جنس بود که در یک سال گذشته هیچ شیفت کاری در شب نداشتند و دارای سطح قند خون طبیعی بودند. گروه دوم با همین تخصص ها و در همین محدوده ی سنی بودند، اما در شیفت کار چرخشی (بیشتر از 4 شیفت شبانه در هر ماه حداقل برای یک سال گذشته) خدمت می کردند و دارای سطح قند خون طبیعی بود.

سطح قند خون افراد از طریق آزمون تحمل گلوکز خوراکی اندازه گیری شد. سپس، بعد از 12 ساعت ناشتای شبانه، به شرکت کنندگان یک وعده ی غذایی پر چرب داده شد. سطح انسولین و سطوح تری گلیسیرید تمام شرکت کنندگان در حالت ناشتا و بعد ازخوردن این وعده ی غذایی مشابه مورد بررسی قرار گرفت. این مقایسه بین کارکنان مراقبت های بهداشتی با و بدون کار شیفتی نیز صورت گرفت.

دکتر Madhu نویسنده ی ارشد این مقاله گفت: این مطالعه درک ما را از تاثیر طولانی مدت کار شیفتی بر بیماری های قلبی و متابولیکی بهبود بخشید. نتایج این مطالعه به کاهش شیوع بیماری های قلبی، دیابت و چاقی در آینده کمک خواهد کرد.

منبع:

Experimental Physiology, 2019; DOI: 10.1113/EP087514

www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190402215611.htm