کارشناسان در مقابله با دیابت نوع 2 به موفقیت عظیمی دست یافتند

23 ژوئیه 2018- کارشناسان دانشگاه استرلینگ موفق به درک چگونگی پاسخ افراد به درمان شیوه زندگی برای جلوگیری از دیابت نوع 2 شدند.
این تیم، متشکل از اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم بهداشت و ورزش، یک امضای ژنومی جدید را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که پس از یک مداخله درمانی بهبود می یابند، کشف کردند. این اولین امضای قابل اعتماد ژنومی کشف شده برای حساسیت به انسولین در عضلات انسان است.یافته های این مطالعه در مجله علمی  Nucleic Acids Research، منتشر گردید.
دانشمندان بر این باورند که تحقیقات آتی آنها به درک اینکه چرا همه ی افراد نمی توانند از طریق تغییر شیوه زندگی موفق به از بین بردن خطر ابتلا خود به دیابت نوع 2 شوند، کمک خواهد کرد.
دکتر Iain J Gallagherاز دانشگاه استرلینگ و یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی، گفت: فرض ما این بود که با روش های تجزیه و تحلیل جدید می توانیم یک امضای قوی برای آنچه که به نام "مقاومت به انسولین" می شناسیم ( یک عامل زمینه ساز مهم برای توسعه دیابت نوع 2)، بیابیم.
کشف ژنهای مسئول مقاومت به انسولین بسیار مهم است زیرا ما می توانیم وضعیت فعالیت هر ژن مرتبط با مقاومت بهانسولین را در پاسخ به هر نوع درمان بررسی کنیم، همچنین توضیح بالقوه ای را برای اینکه چرا همه ی افراد با پیروی از شیوه زندگی سالم و برنامه ی تمرینات ورزشی قادر به از بین بردن خطر ابتلا خود به دیابت نوع 2 نیستند، بیابیم.
این تیم تحقیقاتی که در آن محققانی از سراسر دنیا حضور داشتند، بیش از 1000 نمونه ی عضلانی انسانی و پنج رژیم درمانی متمایز را تجزیه و تحلیل کردند. با بررسی ژنهای این افراد در پاسخ به رژیمهای درمانی مختلف، محققان دریافتند که تنها در بافت عضلانی افرادی که دیابت آنها با رژیمهای درمانی مداخله ای بهبود می یابد، 16 ژن به طور پیوسته روشن یا خاموش می شوند.در چنین مواردی، تغییرات این ژن ها، حساسیت افراد به انسولین را افزایش می دهند(معیاری برای میزان کارآیی هورمون انسولین).
فعال شدن این امضای ژنی در افرادی که دارای حساسیت به انسولین ضعیفی هستند، دچار اختلال می شود و بدنبال انواع مختلف درمانهای شیوه ی زندگی استاندارد تا حد زیادی از تنظیم خارج می شود.

در این تحقیق مدل سازی دقیق برای در نظر گرفتن وزن بدن و سن، و همچنین ظرفیت تمرینات ورزشی افراد شرکت کننده، انجام شد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20180723/Experts-make-breakthrough-in-the-fight-against-Type-2-diabetes.aspx