چگونه می توان بهترین نتایج را از درمان دیابت نوع 2 بدست آورد؟

12 آوریل 2019- تحقیقات جدید با به روز رسانی دستورالعملهای مراقبتی به پزشکان کمک می کنند تا بهترین روش را برای درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که به یک نوع داروی کاهنده قند خون پاسخ نمی دهند، اتخاذ کنند.

تاکنون دستورالعملی ارائه نشده است که به پزشکان کمک کند تا برای بیمارانی که به داروهای اخیرا معرفی شده، به اندازه کافی پاسخ نمیدهند، اقدامات موثرتری را انجام دهند. بعضی از دستورالعمل ها در حال حاضر پیشنهاد توقف درمان اولیه و تغییر درمان را می دهند که به نظر می رسد بی اثر است.

حال، یک تیم از محققان دانشگاه Exeter، داده های 55،530 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 شرکت کننده در تحقیقات بالینی بریتانیا را استخراج و تجزیه و تحلیل کردند. همه ی افراد مورد بررسی، دومین یا سومین دارو را برای کاهش قند خون خود دریافت کرده بودند. محققان میانگین سطح قند خون این افراد را در عرض دو تا سه ماه( HbA1c) مورد بررسی قرار دادند.هیچ بهبودی در مقدار HbA1c این افراد دیده نشد و یا یک پاسخ محدود پس از شش ماه به درمان مشاهده شد. سپس محققان نتایج این افراد را پس از 12 ماه با ادامه درمان بدون تغییر، تغییر به درمان جدید، و یا اضافه کردن درمان جدید بررسی کردند.

نویسندگان دریافتند که تقریبا هیچ اثر متفاوتی از تعویض داروهای مختلف کاهنده ی قند خون نسبت به ادامه ی درمان بدون تغییر دارو مشاهده نمی شود. تنها راه موثر برای بهبود قند خون در این گروه از بیماران، افزودن یک درمان دیگر به درمان فعلی آنها بود. این کار به کاهش قابل توجه میزان قند خون نسبت به تعویض درمان و یا ادامه ی درمان قبلی بدون تغییر کمک کرد.

این مطالعه که در BMC Medicine منتشر شده است، توسط شورای تحقیقات پزشکی بریتانیا و NIHR حمایت مالی شد.

نویسنده ی اصلی این مقاله، دکتر McGovern، مدرس دانشکده ی پزشکی دانشگاه اکستر، گفت: مطالعه ی ما اولین مطالعه ای است که تاثیر تغییرات درمانی در افرادی با پاسخ اولیه ی محدود به یک عامل جدید کاهنده ی قند خون را نشان می دهد. پاسخ محدود پس از شش ماه درمان با یک داروی جدید کاهش قند خون، موضوع شایعی است، اما این احتمالا نشان دهنده تغییرات قند خون غیر مرتبط با درمان است و به عدم پاسخ بیولوژیکی به درمان مربوط نمی شود.

نویسنده ارشد این مقاله Angus Jones، گفت: هنگامیکه بنظر می رسد یک داروی کاهنده ی قند خون بر مقدار HbA1c موثر نیست، تغییر دارو به یک داروی دیگر کنترل کننده ی قند خون، وضعیت را بهبود نمی بخشد. تحقیقات ما نشان می دهد که باید ابتدا درمان با داروی اولیه را ادامه داد، تا زمانی که به خوبی تحمل شود و یک درمان اضافه ی دیگر به درمان قبلی اضافه کرد. این یک تغییر مهم در ارائه ی مراقبت های بالینی است، زیرا بسیاری از دستورالعملهای فعلی پیشنهاد می کنند که در چنین شرایطی درمان باید متوقف و به درمان با یک عامل دیگر تغییر کند، در حالیکه نتایج آنالیزهای ما نشان می دهد در این شرایط بهترین کار ادامه ی درمان و افزودن یک عامل درمانی دیگر به رژیم دارویی بیمار است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-04-outcomes-diabetes-treatment.html