چربی بالا باعث کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با بیماری های عفونی می شود

21 ژانویه 2019- دانشمندان ایرلندی مرکز APC میکروبیوم در کالج دانشگاهی Cork، برای اولین بار نشان دادند که یک رژیم غذایی پرچرب یا رژیم غذایی "غربی"، کارآیی سیستم ایمنی را برای مبارزه با بیماری های عفونی به خصوص در روده و مبارزه با عفونتهای ناشی از پاتوژن غذایی Listeria monocytogenes، کاهش می دهد.

محققان دریافتند که تغذیه موش ها با رژیمی مشابه با رژیم غذایی غربی که دارای چربی زیاد و فیبر قابل تخمیر کم است، بر سیستم ایمنی بدن و باکتری های ساکن در روده (میکروبیوتای روده) تاثیر می گذارد. حتی مصرف کوتاه مدت رژیم غذایی حاوی چربی زیاد باعث افزایش تعداد سلولهای gobletدر روده می شود که اهدافی برای عفونت لیستریا هستند. این نوع رژیم غذایی همچنین تغییرات عمیقی در ترکیب میکروبیوتا و سیستم ایمنی بدن ایجاد می کند. رژیم غذایی با چربی بالا همچنین باعث افزایش حساسیت فرد به عفونت هایی فراتر از روده می شود.

افزایش استفاده از یک رژیم غذایی غربی توسط انسانها با افزایش چشمگیر شرایطی مانند چاقی و دیابت نوع 2 مرتبط است و تحقیقات اثرات مستقیم چربی های رژیم غذایی را بر سیستم ایمنی بدن و میکروبیوتای روده ثابت کرده است.

میکروب Listeria monocytogenes یک پاتوژن انسانی است که در مواد غذایی آلوده یافت می شود و می تواند باعث بیماری های جدی، بخصوص در زنان باردار، سالمندان و افرادی با مشکلات سیستم ایمنی شود.

دانشجوی دکترا Vanessa Las Heras که این مطالعه را در بنیاد علوم  موسسه تحقیقات ایرلند انجام داده است، گفت: استفاده ی کوتاه مدت از رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد چربی، با افزایش سطح باکتری هایFirmicutes  در روده همراه است که با چاقی ارتباط دارند. اثرات رژیم غذایی پر چرب در خارج از روده نیز دیده می شود، این نوع رژیم غذایی با کاهش سطح ایمنی در سراسر بدن، تغییراتی موضعی را در عملکرد سلول های گوارشی و میکروبیوتای روده، ایجاد می کند که باعث پیشرفت عفونت لیستریا می گردد.

دکترCormac Gahan، رهبر پژوهش حاضر، گفت: نتایج ما نشان می دهد که رژیم غذایی می تواند تاثیر قابل توجهی در مقاومت در برابر بیماری های عفونی، از طریق تاثیر بر میکروبیوتای روده و سیستم ایمنی بدن داشته باشد. این امر پیامدهای مهمی برای سلامت انسان، بخصوص در زنان باردار، در سالمندان و مبتلایان به نقص سیستم ایمنی دارد. به طور کلی این نتایج، پیامهایی را برای تحقیقات در حوزه ی بیماری های عفونی ارائه نمود.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20190121/High-fat-reduces-efficiency-of-the-immune-system-to-fight-infectious-disease.aspx