پیگیری عامل بروز مقاومت به انسولین

19  فوریه 2018- لیپید ها مولکول هایی هستند که بلوک های ساختمانی سلول های بدن ما را تشکیل می دهند. هنگامی که بعضی از لیپیدها به خصوص در کبد و ماهیچه انباشته می شوند، می توانند منجر به مقاومت به انسولین شوند که در نهایت می تواند منجر به ابتلای فرد به دیابت نوع 2 گردد.
دانشمندان دقیقا نمی دانند که کدامیک از انواع چربی ها باعث مقاومت به انسولین می شوند، اما آنها به دو چربی مظنون هستند.

دکتر Nigel Turner از دانشگاه نیو ساوت ولز، به نوعی چربی به نام C18: 0 ceramide، برای مقاومت به انسولین مضنون است، او به لطف کمک مالی مرکز تحقیقات دیابت استرالیا، در حال بررسی بیشتر این چربی می باشد.
پروفسور ترنر گفت: مطالعات اخیر بر روی حیوانات و انسان نشان داده است که مقاومت به انسولین در عضله به شدت با انباشته شدن"سرامید C18: 0" در عضله  ارتباط دارد.
او افزود: ما ترکیباتی تولید نموده ایم که آنزیم های تولید کنندهسرامید C18: 0را هدف قرار می دهند، ما می خواهیم تاثیر کاهش مقدار این چربی را بر مقاومت به انسولین بررسی کنیم و امیدواریم که این روش به ابداع درمان موثرتری برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 منجر شود.

منبع:

https://www.diabetesaustralia.com.au/news/15486?type=research