پیشگیری از هیپوگلایسمی می تواند مدت بستری را در بیمارستان کاهش دهد

2اکتبر 2019 - با توجه به تحقیقات جدید دانشگاهEast Anglia  و بیمارستان های دانشگاه کمبریج، جلوگیری از هیپوگلایسمی در بیماران مبتلا به دیابت می تواند به طور چشمگیری مدت زمانی را که این بیماران در بیمارستان می گذرانند، کاهش دهد.

هیپوگلایسمی هنگامی اتفاق می افتد که سطح قند خون به زیر حد نرمال کاهش یابد.محققان در این بازنگری 15 مطالعه ی بین المللی را مرور کردند، و نتایج افراد مبتلا به دیابت را که در بیمارستان در معرض هیپوگلایسمی بودند با افراد مبتلا به دیابت که در معرض هیپوگلایسمی نبودند، بررسی نمودند.

یافته های آنها نشان داد که اقامت در بیمارستان برای مبتلایان به دیابت، که در طی بستری در معرض افت قند خون بودند، در مقایسه با افراد دیابتی که در طی بستری دچار افت قند خون نشده بودند، بطور ​​متوسط ​​مدت 4.1 روز طولانی تر بود.

آندریا لیک، متخصص پرستاری دیابت در بیمارستانهای دانشگاه کمبریج(CUH) ، که این تحقیق را به عنوان بخشی از تز کارشناسی ارشد خود در تحقیقات بالینی درUEA ، با بودجه انستیتوی ملی تحقیقات بهداشت(NIHR) رهبری کرد، گفت: واقعاً مهم است که ما از تأثیر افت قند خون در بهبودی بیماران بستری شده، آگاه شویم. بررسی ما نشان داد که نه تنها اقامت در بیمارستان برای افراد در معرض هیپوگلایسمی طولانی تر می گردد بلکه خطر مرگ و میر در میان بیماران بستری شده در این گروه تقریباً دو برابر بیشتر است.

وی افزود: البته بر اساس مطالعات بررسی شده غیرممکن است که بتوانیم مشخص کنیم که آیا افت قند خون علت این افزایش است یا این که افت قند خون به سادگی نشانگر کسی است که در معرض خطر بیشتری قرار دارد، درک این ارتباط بدان معنا است که می توانیم شروع به مقابله با آن کنیم.

وی گفت: اگر بتوانیم در وهله اول شانس بروز هیپوگلایسمی را كاهش دهیم، برای بیماران ما مفید خواهد بود. ما باید عوامل خطر هیپوگلایسمی را در نظر داشته باشیم، برای رفع آنها اقدام کنیم و به افراد آگاهی مناسب را بدهیم.همچنین برخی از اقدامات ساده وجود دارد که بیماران ما می توانند برای جلوگیری از افت قند خون در هنگام بستری در بیمارستان انجام دهند. در خانه یا هنگامی که احساس خوبی ندارید، راحت می توانید اقدامات لازم را انجام دهید. وقتی در بیمارستان بستری هستید ممکن است این وضعیت دشوار باشد برای مثال به میان وعده معمولی خود دسترسی نداشته باشید، یا وسایل درمانی شما برای مقابله با افت قند خون ممکن است در یخچال باشد که قفل می شود.

وی ادامه داد: اگر بستری شده اید، تجهیزات عادی خود را در کنار تخت خود داشته باشید، با تیمی که از شما مراقبت می کند صحبت کنید تا انسولین مورد نیاز شما را بر اساس وعده های غذایی شما تنظیم کنند. قند سنج خود را بهمراه داشته باشید و اگر احساس خوبی ندارید به دیگران اطلاع دهید، حتی ممکن است یک تیم مراقبت از افراد دیابتی بستری وجود داشته باشد که بتوانند به شما کمک کنند.

وی ادامه داد: به عنوان بخشی از هفته آگاهی ازHypo ، ما از مردم می خواهیم قهرمان پیشگیری از هیپوگلایسمی شوند. این که آیا شما مبتلا به دیابت هستید یا نیستید اهمیتی ندارد، آگاهی از هیپوگلایسمی و این که در شرایط هیپوگلایسمی چه کاری را باید انجام دهید، می تواند یک تفاوت واقعی در زندگی یک فرد ایجاد کند. من واقعاً خوشحالم که این مقاله تحقیقاتی منتشر شده است. این مقاله اهمیت حفظ قند خون در سطح نرمال را نشان می دهد.

 تأثیر هیپوگلیسمی در هنگام بستری در بیمارستان بر نتایج مرتبط با سلامتی برای مبتلایان به دیابت: یک بررسی منظم و متاآنالیز" در مجله Diabetic Medicine همزمان با هفته آگاهی از هیپو، که از 30 سپتامبر تا 6 اکتبر برگزار می شود، منتشر شده است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-10-hypoglycaemia-hospital.html