پیشرفتی در استفاده از سلول های ایمنی بدن برای به تاخیر انداختن شروع دیابت نوع 1

7 دسامبر 2018 - محققان آمریکایی به یک پیشرفت بالقوه برای به تأخیر انداختن شروع دیابت نوع 1 دست یافته اند .نتایج این تحقیق که بر روی یک زیر مجموعه از سلول های ایمنی انجام گردید، محققان را یک گام به یافتن راهی برای جلوگیری از دیابت نوع 1 نزدیک تر کرد.

تحقیقات پژوهشگران کالج پزشکی بیلور و دانشکده ی پزشکی دانشگاه میشیگان بر روی یک گروه از سلول های ایمنیB شناخته شده به نام سلول های CD19 + IgM + B و نقش آنها در سیستم ایمنی بدن بود.آنها از طریق این تحقیق توانستند شروع بیماری دیابت نوع 1 را در موش ها به تاخیر اندازند.

دکتر Pietropaolo، نویسنده ی مسئول این مقاله، متخصص غدد درون ریز و محقق McNair در کالج پزشکی  Baylor، گفت: برای سالهای متمادی یکی از علایق تحقیقاتی آزمایشگاه من، درک بهتر نقش سیستم ایمنی بدن در دیابت نوع 1 بوده است.

مطالعات پیشین نشان داده اند که سلولهای ایمنی Bمی توانند به طور مستقیم به توسعه ی دیابت کمک کنند. با این حال، دکتر Pietropaolo می گوید: همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که زیر مجموعه ای از سلول های Bمی توانند راهی برای تنظیم و جلوگیری از این وضعیت باشند.

او افزود: به عنوان مثال، حذف یک زیرمجموعه ی خاص از سلول های B که حامل مارکر زنجیرهμ هستند منجر به اختلال در پیشرفت دیابت در یک مدل موش گردید.

در این تحقیق، پژوهشگران سلول های CD19 + IgM + B را به موش ها انتقال دادند. آنها می گویند این کار ابتلا به دیابت نوع 1 را در این حیوانات به تاخیر انداخت.

دکتر Pietropaolo گفت: ما برای اولین بار نشان دادیم که سلول های CD19 + IgM + B با نقش مهم تنظیمی که دارند باعث تاخیر در شروع دیابت در یک مدل موش شدند. با در نظر گرفتن این نتایج، ما می توانیم نوع خاصی از درمان های جدید، را با افزایش این زیر گروه از سلولهایB  بطریق فارماکولوژیک و سپس تنظیم نقش نظارتی آنها برای مقابله با شروع دیابت نوع 1، گسترش دهیم. یافته های این تحقیق در مجلهJCI Insight  منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/dec/immune-cells-breakthrough-could-help-to-delay-onset-of-type-1-diabetes-99656148.html