پیش بینی کاهش وزن حاصل از جراحی باریاتریک بر اساس نسبت اسیدهای چرب موجود در خون

 10 ژانویه 2015- تحقیقات جدید نشان می دهد نسبت اسیدچرب استئاریک به اسیدچرب پالمتیک می‌تواند یک مارکر قابل اعتماد برای پیش بینی نتایج بهبود دیابت پس از جراحی چاقی و ارزیابی وضعیت متابولیکی بدن بیماران باشد. این یافته‌های جدید می‌تواند روزی به پزشکان برای پیش بینی نتایج حاصل از جراحی بای پس معده به روش roux-en-Yکمک کند. یافته‌های این تحقیق بصورت  آنلاین در مجله‌ی FASEBمنتشر شد.

در این مطالعه که بیماران کمی در آن شرکت داشتند، محققان به بررسی نسبت اسید استئاریک سرمی بر اسید پالمتیک (کسرS/P) پرداختند. نتایج این تحقیق در نهایت به ارائه  دهندگان مراقبتهای  بهداشتی کمک خواهد کرد که افرادی را که بیشترین فواید را از جراحی باریاتریک کسب می‌کنند، قبل از عمل شناسایی کنند.

پرفسور Wei Jiaمعاون برنامه‌ی اپیدمیولوژی سرطان در مرکز سرطان دانشگاه هاوایی و مدیر مرکز Translational Medicineدر دانشگاه Shanghai Jiao Tongگفت: روش بای پس معده roux-en-Y(RYGB) یکی از رایج‌ترین روشهای جراحی چاقی است که در بیماران  چاق مبتلا به دیابت نتایج مختلفی را سبب می‌شود، یافته‌های ما می تواند به شناسایی بیمارانی که بهترین پاسخ را به این جراحی می‌دهند، قبل از عمل کمک  کند.

پرفسور Jia  و همکارانش از دو گروه مستقل کوهورت در این تحقیقات استفاده کردند. گروه اول در یک مطالعه‌ی طولی کوهورت شرکت داشتند و متشکل از 38 فرد چاق مبتلا به دیابت بودند که پس از جراحی RYGBموفق به کاهش وزن و بهبودی از دیابت شدند، حدود 32 درصد از این بیماران در طی یک مطالعه ی پیگیری در سال دوم مجدداً به دیابت مبتلا شدند. نتایج بررسی این گروه نشان داد احتمال بهبود دیابت برای بیمارانی که قبل از عمل جراحی نسبت (S/P)بالاتری داشتند، بالاتر است.

 در گروه کوهورت دوم متشکل از 381 شرکت کننده در یک مطالعه ی مبتنی بر جامعه، نسبت (S/P)برای افراد چاقی که به دیابت مبتلا بودند، پایین‌تر از بیماران غیردیابتی با همین میزان نمایه‌ی توده‌ی بدنی بودند، این موضوع نشان می‌دهد که نسبت خاصی از یک محصول به پیش ساز آن(استئاریک اسید به پالمتیک اسید) می‌تواند به عنوان یک مارکر جدید برای پیش بینی نتایج جراحی چاقی بکار رود.

افزودن نسبت (S/P)به سایر مارکرهای بالینی فعلی از جمله مدت زمان ابتلا به دیابت، میزان هموگلوبین  A1c، میزان پپتید Cدرحالت ناشتا، می‌تواند پتانسیل بیش بینی نتایج این بیماری را بطور چشمگیری بهبود بخشد.

 سردبیر مجله‌ی FASEB، پرفسور Pedersonمی گوید: این نتایج یک تصویر بسیار مهم جدید در زمینه‌ی جراحی باریاتریک ارائه داده است، عوارض این جراحی و همچنین خود روش RYGBبه نفسه، چالش‌هایی هستند که افراد با آن روبرو می‌باشند، اما این مطالعه راهی جدید را برای شناسایی افرادی که از این جراحی منتفع می‌شوند قبل از انجام عمل جراحی، گشوده است.

 منبع و سایت خبر:

The FASEB Journal, 2016; DOI: 10.1096/fj.201600927R

www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170110120605.htm