پچ میکرونیدل ممکن است دقت سیستم های نظارت مداوم بر قند خون را افزایش دهد

4 ژانویه 2019 - با آزمایش یک نمونه ی اولیه از یک سیستم پیشگام نظارت مداوم بر قند خون(CGM) بر روی انسان، دانشمندان یک گام بسوی سنجش دقیق تر قند خون پیشرفت کردند.

محققان موسسه تکنولوژی KTH Royal در استکهلم در سوئد، یک پچ میکرونیدل با سوزن هایی که 50 برابر کوچکتر از سوزن های مورد استفاده در سیستم های فعلی نظارت مداوم بر قند خون(CGM) است، را تولید کردند. این دستگاه جدیدCGM  مقدار قند خون را بر اساس میزان گلوکز موجود در مایع بینابینی که به عنوان یک مخزن برای مواد مغذی از جمله گلوکز است، اندازه گیری می کند. نوسانات غلظت گلوکز موجود در مایع بینابینی تقریبا مشابه با نوسانات گلوکز در خون است. با این حال، معمولا بین 10-15 دقیقه بین تغییرات در گلوکز موجود در خون و سطح گلوکز در مایع بینابینی تاخیر وجود دارد.

محققان خاطر نشان کردند که میکرونیدل ها اجازه می دهند که حسگر در نزدیکی شبکه ی عروق خونی زیر پوست قرار گیرد. آنها امیدوارند که این تکنولوژی بتواند سطح دقت بیشتری را نسبت به CGM های فعلی ارائه دهد.

آنها از مطالعات قبلی دریافتند هنگامیکه که این دستگاه که ترکیبی از این پچ میکرونیدل با 3 الکترود کوچک سنسور آنزیمی است، بر روی بازوی فرد قرار داده می شود، امکان ردیابی دقیق میزان گلوکز در طول زمان، مهیا می شود.

آنها اکنون قصد دارند با طراحی بهتر و یافتن راهی برای توسعه یک پچ چسبی قابل انتقال، همراه با تدوین الگوریتمهای بهتر و قطعات الکترونیکی پیشرفته تر، آن را در یک کارآزمایی بالینی آزمایش کنند.

یکی از محققان این تیم، Federico Ribet ، دانشجوی دکترا، گفت: این ابزار بدون درد به کاربر کمک می کند که مقدار قند خون خود را در عمق کمتری از پوست، جایی که هیچ گیرنده عصبی برای تشخیص درد وجود ندارد و فقط یک شبکه ی بسیار ریز از رگ های خونی بسیار کوچک وجود دارد، مستقیما اندازه گیری کند.

تمایز مهم این سیستم با دستگاه های سنجش مداوم قند خون موجود در بازار که مقدار قند را در بافت چربی زیر جلدی اندازه گیری می کنند، اینست که سیستم میکرونیدل ما در عمق کمتر از 1 میلی متر از پوست نفوذ می کند، جایی که مقدار گلوکز موجود در مایع بینابینی بطور همگنی نوسانات گلوکز را در خون دنبال می کند.

هدف محققان تولید محصولی است که از دستگاه های فعلی  CGMبرتر یا حداقل مشابه با آنها باشد و در کارخانه کالیبره شده و فرکانس نیاز به انجام آزمایش قند خون انگشتی را کاهش دهد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jan/promising-microneedle-cgm-may-further-increase-accuracy-92073933.html