پرسشنامه ی DKA برای بهبود مراقبت از نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 تدوین شد

10مه 2018- برای کمک به بهبود مراقبت از افراد جوان مبتلا به دیابت نوع 1 که دچار کتواسیدوز دیابتی(DKA)شده اند و در دوره انتقال بین تیم های مراقبت از کودکان به بزرگسالان قرار دارند، پرسشنامه ای تهیه شده است.
در شرایط کاهش شدید انسولین، فرد ممکن است به کتواسیدوز دیابتی مبتلا شود.بدون انسولین کافی، تولید کتون ها بعنوان منبع جایگزین انرژی بجای گلوکز، می تواند از کنترل خارج شود. چنانچهDKA به سرعت درمان نشود، می تواند حیات فرد را تهدید کند. در حال حاضر اکثر متخصصان مراقبت بهداشتی از دستورالعمل هایی برای درمانDKA استفاده می کنند که برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 بیش از سن 18 سال تدوین شده است.
دستورالعمل های جداگانه ای برای افراد کمتر از 18 سال موجود است.با این حال، در حال حاضر معلوم نیست که آیا نوجوانان گروه سنی 16 تا 18 سال با مجموعه ی دستورالعمل های مناسب زیر 18 ساله درمان می شوند یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، پرسشنامه ای برای کارکنان بیمارستانها در هر یک از بخشهای خدمات بزرگسالان یا اطفال، که در اولین ساعت پذیرش بیمارانی با DKA، از آنها مراقبت می کنند، تهیه شده است.این پرسشنامه توسط دکتر  Ketan Dhatariya، مشاور دیابت، غدد درون ریز و پزشکی عمومی از مرکز دیابت Elsie Bertram و دکتر Raffles، مشاور اطفال از موسسه دیابت و غدد the East and North Herts تهیه شده است.
دکتر Dhatariya  اظهار داشت: مراقبت از افراد 16 تا 18 ساله ای که با DKA مراجعه می کنند، دشوار است، در حالی که ممکن است مراقبت های سرپایی در بخش کودکان و نوجوانان انجام شود، اما در صورت پذیرش در بیمارستان، این مراقبت ها ممکن است توسط تیم های مختلفی از بخش بزرگسالان یا اطفال، که در دیابت تخصص داشته یا ممکن است تخصصی نداشته باشند، انجام گردد. ما میخواهیم تا حد ممکن پاسخهای بیشتری به دست بیاوریم تا بتوانیم درکی از وضعیت فعلی این گروه بالقوه آسیب پذیر، بدست آوریم.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/may/dka-questionnaire-launched-to-improve-care-for-teenagers-with-type-1-diabetes-91424360.html