پانکراس بیونیک باعث افزایش رضایتمندی و کاهش نگرانی در مراقبت دیابت نوع 1 می‌شود

 13 نوامبر 2017- بر اساس یک تحقیق جدید، استفاده از پانکراس  بیونیک  موجب کاهش نگرانی و افزایش رضایت از درمان در افراد بالغ مبتلا به دیابت نوع 1 می‌شود.

پانکراس بیونیک یک پیشرفت هیجان انگیز در تحقیقات دیابت نوع 1 است. این دستگاه قادر است به طور خودکار قندخون را از طریق دو پمپ تحویل دهنده‌ی انسولین و گلوکاگون تنظیم کند و اساساً عملکرد یک پانکراس سالم طبیعی را تقلید نماید.

در مطالعه‌ی اخیر محققان آمریکایی، تأثیر روانی اجتماعی استفاده از پانکراس بیونیک را بر بیماران  در محیط سرپایی و دنیای واقعی بررسی کردند.

 در این پژوهش، 39 فرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 1 شرکت کردند که همگی از پانکراس  بیونیک به مدت یازده روز استفاده نمودند، سپس به مراقبت معمول روزانه‌ی خود بازگشتند و مجدداً برای یازده روز دیگر تحت مراقبت با پانکراس بیونیک  قرار گرفتند. پرسشنامه‌ی روانشناختی قبل از مطالعه، در انتهای یازده روز اول و در انتهای تحقیق توسط این افراد تکمیل شد.

 نتایج نشان داد استفاده از پانکراس بیونیک با کاهش تعداد موارد هیپوگلایسمی، نگرانی‌های کمتر برای مصرف غذا و پریشانی و اضطراب کمتر مرتبط با دیابت همراه بود. بیماران در مورد میزان قند خون خود نگرانی کمتری داشتند و عموماً از شیوه‌ی درمان خود رضایت داشتند.

 با این حال، چندین نگرانی بویژه حمل دستگاه توسط بیمار و ناراحتی برای تعویض ذخیره‌ی گلوکاگون در هر روز، مطرح شد.

 محققان می‌گویند: این نتایج نشان می‌دهد که پانکراس بیونیک ممکن است بهبود قابل توجهی را در تجربه‌ی شخصی بیمار از مدیریت دیابت ایجاد نماید، همچنین نتایج بالینی بیمار را بهبود بخشد. در مجموع شرکت کنندگان در پرسشنامه‌های خود اعلام کردند که مدیریت بیماری دیابت نوع 1 با پانکراس بیونیک مزایای روانی اجتماعی بالقوه‌ای را نسبت به روش معمول مراقبت برای آنها داشته است.

 شرکت کنندگان همچنین به چند نگرانی مرتبط با این سیستم اشاره کرده بودند که در نسخه‌های بعدی طراحی دستگاه پانکراس بیونیک سعی خواهد شد به این نگرانی‌ها رسیدگی شود. محققان می‌گویند باید تحقیقات بیشتری را بر روی افراد بیشتر و متنوع‌تر و با مشارکت بیشتر افرادی که از تکنولوژی کمتر استفاده می‌کنند، انجام دهند.

نتایج این مطالعه درمجله‌ی Diabetes Technology and Therapeutics منتشر شده است.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/bionic-pancreas-shown-to-boost-satisfaction-and-reduce-worry-in-type-1-diabetes-care-96031334.html