پاسخ ایمنی به میکروب های روده ممکن است شاخص اولیه ای برای دیابت نوع 1 باشد

 4 فوریه 2019 - گروهی از محققان با اعضای وابسته به چندین موسسه ی تحقیقاتی در کانادا، در بین کودکان دارای خطر ژنتیکی ابتلا به دیابت نوع 1 (T1D) و آنتی بادی ضدکومنسال در سرم آنها قبل از شروع دیابت نوع 1 ارتباطی یافتند. در مقاله ای که در مجله Science Immunology منتشر شد، این گروه مطالعه خود را درباره آنتی بادی ها و میکروب های روده ای در کودکان و آنچه که یافته اند، شرح دادند.

دیابت نوع 1توسط یک پاسخ ایمنی غیر طبیعی ایجاد می شود. به علل ناشناخته ای، سیستم ایمنی بدن، سلول های بتا را در پانکراس بعنوان مهاجمان خارجی اشتباه تشخیص داده و آنها را می کشد، این کار بدن را در تولید انسولین در ادامه ی زندگی فرد ناتوان می کند. تحقیقات پیشین نشان داده اند که افرادی (معمولا کودکان) که به دیابت نوع 1 مبتلا می شوند، دارای واریته هایی از ژن HLA هستند که آنها را بیشتر مستعد این بیماری می کند. در این تلاش جدید، محققان دریافتند که کودکانی با همان واریته هایHLA ، همچنین تمایل به واکنشی متفاوت به باکتریها درمیکروبیومروده ی خود دارند.

محققان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نقش میکروبیوم روده در بیماری های خودایمنی، نمونه های سرمی سه گروه از کودکان را جمع آوری کردند: کودکانی که مبتلا به بیماری کرون (یکی از بیماریهای التهابی روده) بودند، کودکانی که به دیابت نوع 1 مبتلا بودندو گروه کنترل. آنها نمونه های سرم این افراد را با باکتری هایی که معمولا در روده ها وجود دارند در آزمایشگاه انکوبه کردند و سپس نتایج را زیر یک میکروسکوپ بررسی نمودند. آنها دریافتند که بیماران مبتلا به بیماری کرون وT1D نسبت به گروه شاهد، دارای سطوح بالاتری از آنتی بادی های ضد کومنسال هستند. محققان گفتند: این نشان می دهد که کودکان مبتلا به بیماری های خودایمنی دارای میکروبیوم متفاوتی در روده های خود هستند.

محققان سپس احتمال ظاهر شدن آنتی بادی های ضدکومنسال در کودکان را قبل از شروع بیماری های خود ایمنی، بررسی کردند. آنها یک آزمایش مشابه را انجام دادند، اما اینبار، نمونه های سرمی کودکان دارای همان واریته های ژن HLA را که هنوز به دیابت نوع 1 مبتلا نشده بودند، جمع آوری و با باکتریهای روده انکوبه کردند. آنها دریافتند که کودکان مبتلا به T1D و دارای دو نوع از انواع ژنهایHLA ، نسبت به کودکانی که به دیابت نوع 1مبتلا نشده بودند، بیشتر احتمال دارد که واکنش کمتری نسبت به باکتریها نشان دهند. محققان می گویند این نشان می دهد که پاسخ ایمنی غیر طبیعی ممکن است راهی برای پیش بینی احتمال ابتلای یک کودک دارای واریته های ژنHLA ، به دیابت نوع 1 باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-02-immune-response-gut-microbes-early.html