ویروس تب غده‌‌ای یا glandular fever ممکناست موجب بروز دیابت نوع 1 و سایر بیماری های خودایمنی شود
3 مه 2018 - دانشمندان بر این باورند که یک قدم به درک عملکرد ویروس ها بعنوان ماشه ای برای شروع دیابت نوع 1 و سایر بیماری های خودایمنی نزدیک تر شده اند.
در این مطالعه که بودجه ی آن از طرف JDRF تامین گردید، دانشمندان ارتباط بین ویروس اپشتین بار(Epstein-Barr virus) که علت بروز تب غده ای(مونونوکلئوز عفونی)است را با دیابت نوع 1 بررسی نمودند.
تصور می شود که 90 درصد از افراد تا رسیدن به سن 20 سالگی در معرض ویروس تب گلندولار قرار می گیرند و هنگامی که این ویروس وارد بدن شود، برای همیشه در بدن باقی می ماند.
از آنجایی که ارتباط این ویروس با سایر بیماری های خود ایمنی مانند لوپوس که موجب التهاب مفاصل و اندام ها می گردد، مشخص شده است، محققان آمریکایی در مرکز پزشکی بیمارستان کودکان سینسیناتی به بررسی علت این ارتباط پرداختند.
محققان تلاش خود را بر بررسی چگونگی اندرکنش ویروس با DNA انسان، متمرکز نمودند، آنها از یک برنامه کامپیوتری ویژه در این تحقیق استفاده کردند.
یافته های آنها نشان داد که ویروسEpstein-Barr ، پروتئینی به نام EBNA2 تولید می کند که به چندین منطقه در ژنوم انسان متصل می شود که این مناطق با بیماریهای خود ایمنی ارتباط دارند.
نتایج این تحقیقات همچنین نشان می دهد که عفونت های ویروسی یا باکتریایی، سوء تغذیه، آلودگی و سایر شرایط زیست محیطی ممکن است بر ژن های انسانی تأثیر گذاشته و به نوبه خود ممکن است موجب ایجاد بیماری های خودایمنی شوند.
دکتر Leah Kottyan، متخصص ایمونولوژی از مرکز ژنومیک و اتیولوژی اتوایمیون(CAGE)   در سینسیناتی، افزود: ما منطقی قوی برای تشویق محققان به تلاش بیشتر در این زمینه ارائه داده ایم، هم اکنون تعدادی واکسن  برای EBV در حال توسعه است، من فکر می کنم این مطالعه ممکن است دانشمندان را به توسعه ی سریعتر این واکسن تشویق کند. نتایج این تحقیق بصورت آنلاین مجلهNature  منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/may/glandular-fever-virus-could-trigger-type-1-diabetes-and-other-autoimmune-diseases-90809055.html