وجود متابولیت های تخم مرغ در خون با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است

سوم ژانویه 2019- به نظر می رسد مصرف روزانه ی یک عدد تخم مرغ، پروفایل متابولیتهای خون را بنحوی تغییر می دهد که با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است. یافته های این مطالعه ی جدید که توسط محققان دانشگاه فنلاند شرقی انجام گردید در مجله ی Molecular Nutrition and Food Research منتشر شد.

تخم مرغ یکی از مواد غذایی مورد بحث و اختلاف است. به طور سنتی، مردم از مصرف زیاد تخم مرغ، عمدتا به دلیل محتوای بالای کلسترول آن منع می شوند. با این حال، تخم مرغ همچنین یک منبع غنی از بسیاری از ترکیبات زیست فعالی است که می توانند بر سلامت ما تاثیر مثبت داشته باشند. این بدان معنی است که تعیین اثرات بهداشتی تخم مرغ تنها بر اساس میزان کلسترول آن، دشوار است.

محققان قبلا در مطالعه ی فاکتور خطر ابتلا به بیماری های قلبی ایسکمیک در Kuopio در شرق فنلاند نشان دادند که خوردن تقریبا یک تخم مرغ در روز با خطر کمتر دیابت نوع 2 در میان مردان میانسال شرکت کننده، ارتباط دارد.

نویسنده ی ارشد این مقاله،Stefania Noerman  از دانشگاه فنلاند شرقی گفت: هدف از مطالعه ی حاضر کشف ترکیبات بالقوه ای است که می توانند این ارتباط را با استفاده از متابولومیک های غیر هدفمند توضیح دهند، تکنیکی که امکان تعیین گسترده ی پروفایل مواد شیمیایی را در یک نمونه فراهم می کند.

این مطالعه نشان داد که نمونه های خونی مردانی که بیشتر تخم مرغ می خورند، شامل برخی از مولکول های لیپیدی خاص است که با مشخصات خون مردانی که به دیابت نوع 2 مبتلا نیستند، همبستگی مثبت دارد. علاوه بر این، محققان چندین ترکیب بیوشیمیایی را در خون شناسایی کردند که افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را پیش بینی می کرد، از جمله اسید آمینه ی تیروزین.

در این مطالعه به برخی از مکانیسم های قابل قبولی که حداقل تا حدودی ارتباط معکوس بین مصرف تخم مرغ و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را توضیح می دهد، اشاره شده است.

دکترNoerman  اظهار داشت: اگرچه خیلی زود است که از این تحقیق به یک نتیجه گیری علی و معلولی برسیم، اما اکنون از برخی از نکات مربوط به ترکیبات مرتبط با تخم مرغ مطلع شده ایم که ممکن است در کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 نقش داشته باشند. ما به تحقیقات دقیق تر با هر دو مدل سلولی و مطالعات مداخلاتی در انسان، با کمک تکنیک های مدرن از جمله متابولومیکس، برای شناخت مکانیسم های اثرات فیزیولوژیکی مصرف تخم مرغ ادامه می دهیم.

منبع و سایت خبر:

Molecular Nutrition & Food Research, 2018; 1800605 DOI: 10.1002/mnfr.201800605

www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190103110741.htm