واکسن BCG سبب بهبود قابل توجه HbA1c در دیابت نوع 1 می شود

22ژوئن 2018- در یک مطالعه ی کوچک، تزریق واکسن سل(ب. ث.ژ) به میزان قابل توجهیHbA1c   افراد مبتلا به دیابت نوع 1 را کاهش داد.
واکسن باسیلCalmette-Guerin   یا  BCG موجب کاهش قابل توجهHbA1c در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 1 گردید و نکته ی قابل توجه اینست که میزان HbA1cبعد از تزریق این واکسن، سالها پایدار می ماند.
در مطالعات پیشین، این واکسن بر روی موشهای مبتلا به دیابت نوع 1 آزمایش گردید که با تصحیح پاسخ ایمنی در این بیماری همراه بود، یافته های مثبتی مانند این، محققان بیمارستان ماساچوست را برای انجام آزمایشات انسانی ترغیب نمود.
در این آزمایش جدید 8 ساله، 9 فرد مبتلا به دیابت نوع 1 دو بار واکسنBCG را دریافت کردند، این واکسن یکی از قدیمی ترین واکسن های جهان است و در اصل برای محافظت در برابر سل طراحی شده است.
همه شرکت کنندگان تغییرات آماری قابل توجهی را در سطحHbA1c خود تجربه کردند، میزان HbA1cاز میانگین 7.36 درصد قبل از اولین دوز تزریق، به 6.18 درصد پس از پنج سال کاهش یافت.میزان HbA1c پس از هشت سال بر روی 6.65 درصد باقی ماند.
در میان گروه کنترل که دارونما دریافت کرده بودند، هیچ کاهش قابل توجهی در میزان HbA1c، پنج یا هشت سال از شروع آزمایش مشاهده نشد.
دکتر دنیز فاوستمن، نویسنده ی این مقاله از بیمارستان عمومی ماساچوست، گفت: این واکسن قدیمی و ارزان، قند خون را به سطوحی که قبلا هرگز به دست نیامده است، کاهش می دهد. ما معتقدیم که تاثیر واکسن بر مقدار قند خون به وسیله یک مکانیسم جدید سیستمیک و کاهنده ی قند خون در دیابت، ایجاد می شود.
دکتر فاستمن افزود: این از جمله خبرهای بزرگ در دیابت است، این اولین آزمایشی است که نشان دهنده ی بهبود طولانی مدت دیابت می باشد، آزمایش های بیشتری در راه است، اما از لحاظ علمی ما بسیار خوشحال هستیم. افرادی که این واکسن را دریافت کردند، همچنان نیاز به تزریق انسولین دارند اما دوز مورد نیاز آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
با وجود کوچک بودن این مطالعه، نتایج آن بسیار امیدوار کننده است.قبل از اینکه کارشناسان بتوانند تزریق BCG  را به عنوان یک درمان دیابت نوع 1 آغاز کنند، باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود. هم اکنون، یک آزمایش بزرگتر با حضور 150 فرد مبتلا به دیابت نوع 1 در حال انجاماست.
یافته های این تحقیق در مجله ی npj Vaccines  منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/bcg-vaccine-found-to-strongly-improve-hba1c-in-type-1-diabetes-95134239.html