نوعی از سلولهای عصبی تخصصی در مغز باعث افزایش مصرف غذاهای پرچرب می شوند

22 آوریل 2020 - غذاهای پر کالری و مملو از انرژی، به طور مداوم در جامعه ی مدرن ما در دسترس هستند. محققان مؤسسه ی تحقیقات متابولیسم ماکس پلانک در کلن کشف کردند که گروهی از سلولهای عصبی در مغز موش باعث افزایش میل به مصرف غذاهای پرچرب می شوند. اگر این نورون ها که به آنها نورونهای nociceptin گفته می شود در هیپوتالاموس فعال شوند، حیوانات شروع به خوردن مقادیر بیشتری از غذاهای پرچرب می کنند.

از دهه 1980 ، شاهد افزایش چاقی و بیماریهای مرتبط با آن مانند دیابت قندی و بیماری های قلبی عروقی در سراسر جهان هستیم. محققان موسسه ی ماکس پلانکمی خواستند بدانند که کدامیک از سلولهای عصبی، پرخوری در مصرف غذاهای پر کالری و مملو از انرژی را کنترل می کنند، برای این منظور آنها موشهای آزمایشگاهی را با رژیم غذایی پرچرب تغذیه و پس از آن بررسی نمودند.

دکتر Alexander Jais، نویسنده ی اول این مقاله گفت: فقط سه روز رژیم غذایی پرچرب برای تشخیص فعالیت نورون های نوسی سپتین در یک منطقه ی خاص از مغز که هسته ی قوسی هیپوتالاموس نام دارد، کافی بود.

در یک مجموعه از آزمایشات، محققان نورون های نوسی سپتین را از هسته قوسی هیپوتالاموس در مغز موشها به طور انتخابی خارج کردند، نتیجه این شد که موشهای مذکور دیگر رژیم غذایی پرچرب را بیش از حد، مصرف نمی کردند. این در حالی بود که میزان مصرف غذای معمولی آنها تحت تأثیر قرار نگرفت. بنابراین سلولهای عصبی نوسی سپتین به طور خاص می توانند میزان مصرف غذاهای پرچرب را کنترل کنند.

محققان برای تایید این یافته ها، از موش های اصلاح شده ی ژنتیکی استفاده کردند که در آنها فعالیت نورون های نوسی سپتین در هیپوتالاموس توسط نور قابل کنترل بود. دکتر Jaisتوضیح داد: فعال شدن این سلول های مغزی منجر به مصرف بیش از حد حیوانات شد. فعال شدن نورون های نوسی سپتین نورون های خاصی را که سیری را تنظیم می کنند، مهار می کند و بنابراین حیوانات غذای بیشتری مصرف می کنند.

آیا چاقی از مغز شروع می شود؟

مصرف مواد غذایی پر انرژی منجر به اختلال در تعادل انرژی و افزایش کالری دریافتی می شود. Jaisمی گوید: ما دائماً توسط غذاهای ارزان، خوش طعم، و مملو از انرژی احاطه شده ایم و مغز ما به گونه ای سیم کشی شده است که به ویژه این غذاها را ترجیح می دهد. هنوز مشخص نیست که چرا بعضی از افراد فقط به اندازه نیاز خود غذا می خورند اما سایرین نمی توانند. فعالیت نورون های نوسی سپتین در هر فرد می تواند قطعه مهمی برای حل این معما باشد. فعالیت این نورونها باعث مصرف بیش از حد یا پر خوری می شود، همین موضوع آنها را به هدفی جذاب برای پیشگیری و درمان چاقی تبدیل می کند.

وی ادامه داد: بیماری همه گیر فعلی Covid-19 به ما یادآوری کرد که چاقی و بیماری های متابولیکی مرتبط با آن، مانند دیابت، عوامل خطری برای ابتلا به عوارض شدید این بیماری هستند و بنابراین درک بهتر نحوه ی کنترل سیستم عصبی مرکزی در مورد پرخوری مواد غذایی، با تأکید ویژه بر غذاهای مملو از کالری، پر چرب و غذاهای سرشار از کربوهیدرات، یک نیاز فوری است.

منبع:

Jais, A., et al. (2020) PNOCARC Neurons Promote Hyperphagia and Obesity upon High-Fat-Diet Feeding. Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2020.03.022.

https://www.news-medical.net/news/20200422/Specialized-nerve-cells-promote-the-consumption-of-high-fat-food.aspx