نوشابه‌های رژیمی برای کنترل قند خون به اندازه‌ی مصرف آب موثرند

29 اوت 2017- تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نوشیدنیهای قندی کم کالری (LCSBs) بر میزان قند خون تأثیری نمی‌گذارند و می‌توانند همراه با یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات سبب تقویت سلامتی شوند.

خرد عادی برای جلوگیری از افزایش وزن و کاهش خطر ابتلا به پیش دیابت یا دیابت نوع 2 از جایگزینی همه‌ی نوشیدنیها حتی نوشابه‌های قندی کم کالری با آب حمایت می‌کند.

در این مطالعه، مشاوران تغذیه‌ای ایالت میشیگان و فلوریدا در آمریکا به ارزیابی اثرات جایگزینی نوشابه‌های شیرین قندی با نوشابه‌های شیرین کم کالری یا آب پرداختند.

آنها تأثیرLCSBs   تهیه شده با شیرین کننده‌های مصنوعی نظیر اسپارتام، سوکرالوز یا استویا و آب را بر روی میزان مصرف غذا و چند متغیر کنترل قند خون با یکدیگر مقایسه‌ کردند.

محققان، میزان مصرف LCSBsها، آب و غذای 25817 بزرگسال سالم را که در نظر سنجی ملی بهداشت و تغذیه (NHANES) بین سالهای 2001 تا 2012 شرکت داشتند، بررسی کردند.

نتایج این نظرسنجی که در نشریه‌ی Nutrients منتشرشده بود، نشان داد مصرف بالای LCSBs سبب کاهش مصرف روزانه ی کربوهیدراتها، شکر کلی و شکر افزوده بطور قابل توجهی نسبت به آب می‌شود.

با مصرف مقادیر بالاتری از LCSBها، شرکت کنندگان به طور متوسط 9.1 گرم کربوهیدرات کمتری در روز مصرف می کردند در مقایسه، نوشیدن آب به شرکت کنندگان در کاهش تنها 1.4گرم کربوهیدرات بطور متوسط در روز کمک کرده بود.

مصرف LCSB همچنین موجب کاهش مصرف شکر کل به میزان متوسط 10.9گرم در روز شده بود درحالیکه مصرف آب به کاهش مقدار 2.2  گرم شکر کل در روز کمک کرد. به طور مشابه  مصرف شکر افزوده در میان افرادیکه از LCSBها استفاده می‌کردند، درمقایسه با آب کاهش بیشتری داشت. شرکت کنندگانی که  از آب آشامیدنی استفاده می‌کردند حدود یک‌ ونیم قاشق غذاخوری بیشتر از مصرف کنندگان LCSB شکر در روز مصرف می‌کردند.

از لحاظ مارکرهای مرتبط با دیابت، میزان هموگلوبین A1c افرادی که از LCSBها استفاده می‌کردند وهمچنین مارکر مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در این افراد، کاهش بیشتری یافته بود.

کنترل قندخون درافرادیکه دو تا چند وعده در روز از LCSBها استفاده می‌کردند در مقایسه با یک وعده بمراتب بهتر بود.

با این حال، بنظر می‌رسد این نتایج کمی با سوگیری همراه بوده است زیرا گروه دکتر پپر اسنپل (رئیس یک شرکت آمریکایی تولید نوشیدنی) بودجه‌ی آن را تأمین کرده است. یکی از نویسندگان این تحقیق همچنین مشاور اعضای صنایع مواد غذایی است و تجزیه و تحلیل داده‌های NHANESرا برای شرکت‌ها وسازمانهای متعدد انجام می‌دهد.

NHANES نشان می‌دهد افرادیکه از نوشیدنیها LCSB استفاده می‌کنند، کمبود شکر و انرژی خود را از کربوهیدرات یا قندهای ساده‌ی دیگر در جای دیگری از رژیم غذایی خود جبران نمی‌کنند.

 به طورکلی ، این مطالعه نشان می‌دهد که LCSBها ممکن است انتخاب‌ها معقولی برای کاهش بار شکر بدون عوارض جانبی قابل توجه، بر پاسخ قندخون در میان افراد سالم بزرگسال باشد.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/aug/diet-drinks-deemed-as-good-as-water-for-blood-sugar-control-99479270.html