نمایه‌ی توده‌ی بدنی بالا و دیابت علت بروز تقریباً یک میلیون سرطان در سال در سراسر جهان است

 29 نوامبر 2017- مطالعه‌ی انجام شده توسط کالج امپریال لندن تخمین می‌زند که حدود 800 هزار سرطان در سراسر جهان در سال 2012 به علت ترکیبی از اضافه وزن و دیابت حادث شده است.

 در حالی که این خبر بسیار ناگوار است اما برای افرادی که دارای اضافه وزن بوده و به دیابت مبتلا می‌باشند، هنوز امیدی وجود دارد.

 یکی از معتبرترین دلایل اینکه چرا سرطان با اضافه وزن و ابتلا به دیابت نوع 2( بویژه) ارتباط دارد، افزایش غلظت انسولین است. سرطان در حقیقت رشد غیر طبیعی سلولها است و انسولین یک هورمون رشد است.

 تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که احتمال ابتلا به سرطان در افرادیکه مقدار انسولین در بدن آنها بالاتر از حد طبیعی است، بیشتر است. اگر شما دچار اضافه وزن هستید و به دیابت نوع 2 مبتلا می‌باشید، با پایین آوردن مقدار انسولین در بدن خود می‌توانید به کاهش خطر ابتلا خود به انواع سرطان کمک کنید.

محققان از اطلاعات مربوط به 12 نوع سرطان از 175 کشور در سال 2012 در این تحقیق استفاده کردند. آنها در آنالیز خود به مقایسه افراد مبتلا به دیابت با افراد غیردیابتی بر اساس سن و جنسیت پرداختند. همین کار برای افراد دارای اضافه وزن و با وزن سلامت انجام گردید.

نتیجه‌ی این آنالیز‌ها نشان داد که 5.6درصد از تمام سرطان‌ها معادل 792600 مورد سرطان در سال 2012، به علت داشتن BMI بالا و ابتلا به نوعی از دیابت بوده است.

 سرطانهای مرتبط با دیابت و شاخص‌ توده‌ی بدنی بالا، در زنان تقریباً دو برابر بیش از مردان است حدود نیم میلیون سرطان مرتبط با دیابت و BMI بالا، در زنان و 300 هزار مورد در مردان شناسایی گردید.

در مردان سرطان کبد و به دنبال آن سرطان کولورکتال و در زنان سرطان پستان و پس از آن سرطان آندومتر(سرطان رحم) شایعترین سرطانهای مرتبط با دیابت و BMI بالا بودند.

دیابت نوع 2 شایع‌تر از دیابت نوع 1 می‌باشد، بنابراین این یافته‌ها بیشتر به دیابت نوع 2 مربوط می‌باشد. با این حال افراد مبتلا به دیابت نوع 1 که دارای اضافه وزن هستند باید از خطرات افزایش سرطان در خود آگاه باشند. شما می‌توانید با انجام اقداماتی ساده، خطر ابتلا به سرطان را در خود کاهش دهید. یکی از این اقدامات پیروی از برنامه‌ی غذایی Low Carb است. نتایج این تحقیق در مجله‌ی The Lancet Diabetes &Endocrinology journal منتشر شد.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/high-bmi-and-diabetes-estimated-to-result-in-nearly-a-million-cancers-a-year-worldwide-97421270.html