نرم افزار پیشگام در انتخاب دارو به یافتن بهترین درمان برای دیابت نوع 2 کمک کرد

 20 ژوئن 2017- یک شرکت بزرگ بیودارویی هوش مصنوعی بنام twoXAR روش جدیدی را برای انتخاب داروهای دیابت نوع 2 معرفی کرده است که می‌تواند برای درمانهای جدید در آینده اهمیت زیادی داشته باشد.

این شرکت آمریکایی توانست با موفقیت 25 هزار کاندید دارویی بالقوه را در مطالعه‌ای که اخیراً بر روی درمانهای جدید دیابت نوع 2 انجام گردید، غربالگری نماید. این نرم‌افزار به سرعت سه مورد را انتخاب کرده و نشان داد که کدامیک بهترین اثربخشی و ایمنی را دارند.

پلت فرمی که هوش مصنوعی twoXAR از آن استفاده می‌کند، اطلاعات بیولوژیکی، شیمیایی و بالینی داروها را برای پیش بینی و رتبه بندی داروهای بالقوه مرتبط، آنالیز می‌کند.

 این شرکت می‌گوید: این استراتژی راهی جدید را برای حقوق مالکیت معنوی منحصر به فرد ارائه  می‌دهد که به توسعه‌ی سریع داروها کمک کرده و فرصت شناسایی مولکولهای کارآمد را به حداکثر می رساند.

 دانشمندان توانستند با استفاده از مدل twoXAR، مولکول TXR-411را شناسایی کنند که توانست در آزمایش بر روی موشهای مدل دیابت نوع 2، میزان قندخون را به نصف کاهش دهد، این دارو دارای نتایجی مشابه با داروی رزیگلتازون(اکتوس) است، اما سبب افزایش وزن نمی‌شود.

دکتر اسحاق حکیم، مدیر مطالعات پیش کلینیکی شرکت twoXAR گفت: این نرم افزار توانست بر اساس اطلاعات ماده‌ی دارویی TXR-411، آنرا از میان کاندیدهای اولیه انتخاب کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر این دارو در کاهش قند خون در مقایسه با رزیگلتازون، 50 درصد بیشتر است، درحالیکه همانند داروی رزیگلتازون موجب افزایش وزن نمی‌شود.

کاهش غلظت قندخون و ثبات وزن بدن به تنهایی بسیار هیجان انگیز است اما نکته‌ی جالب توجه این است که ما این بیماری را انتخاب کردیم و نامزدهای دارویی را برای آن شناسایی نمودیم و با این نرم افزار موارد انتخاب شده را کاهش دادیم و نتایج را پیش از موعد مقرر در زمانی کمتر از 3 ماه اعلام کردیم.

 محققان شرکت twoXAR بر این باورند که این استراتژی می‌تواند به تولید سریع یک دارو که دارای حداکثر اثر بوده و مناسب‌ترین ماده برای درمان یک بیماری برای مثال بیماری دیابت نوع 2 باشد، کمک ‌کند.

Andrew A. Radin یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت twoXAR گفت: در طی 12 ماه گذشته، ما نتایج مثبت پیش کلینیکی آزمون این نرم‌افزار را برای بیماریهای: آرتریت روماتوئید، سرطان کبد و در حال حاضر دیابت نوع 2 اعلام کردیم، درهمه‌ی این مطالعات ما شاهد بودیم که حدود 30 درصد از کاندیدهای جدید دارویی که در مطالعات پیش بالینی نتایج مثبتی داشتند، در مدلهای زنده سیگنالهایی از اثربخشی قابل توجه از نظر آماری، با توجه نقاط انتهایی مورد نظر نشان داده اند.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/jun/pioneering-drug-selection-software-helps-find-potential-type-2-diabetes-treatments-93426614.html