نئوفوبیا به مواد غذایی ممکن است خطر بیماری های مرتبط با شیوه زندگی را افزایش دهد

18ژوئن 2019- والدین ما درست می گفتند: همیشه باید تمام غذاها را امتحان کنید! نئوفوبیای مواد غذایی و یا ترس از غذاهای جدید ممکن است منجر به کاهش کیفیت غذایی و افزایش عوامل خطر مرتبط با بیماری های مزمن شود و به این ترتیب خطر ابتلا به بیماری های شیوه زندگی، از جمله بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 را افزایش می دهد.این ها برخی از یافته های مطالعه ی انجام شده توسط موسسه ملی بهداشت و رفاه فنلاند، دانشگاه هلسینکی و دانشگاهTartu در استونی هستند.

ترس از خوردن مواد غذایی جدید(Food neophobia)، یکی از صفات رفتاری غذا خوردن است که در آن فرد از خوردن غذاهایی که با آنها آشنا نیست، امتناع می کند. در این مطالعه تاثیر مستقل رفتار غذا خوردن و به ویژه نئوفوبیای مواد غذایی بر کیفیت تغذیه ای و همچنین بیماری های شیوه زندگی و عوامل خطر آنها مورد بررسی قرار گرفت. تاکنون تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است.

در این مطالعه افراد سالم 25 تا 74 ساله از گروه های FINRISK فنلاند و DILGOM و گروه کوهورت بیوبانک استونی در طی یک پیگیری هفت ساله مورد بررسی قرار گرفتند.

نئوفوبیای غذایی ارثی است

نئوفوبیای غذایی به عنوان یکی از ویژگی های بسیار ارثی مطرح شده است: مطالعات بر روی دوقلو نشان داده است که تا 78٪ از نئوفوبیای غذایی ممکن است ارثی باشد. این صفات را می توان به راحتی با استفاده از پرسشنامه یFNS (مقیاس نئوفوبیای غذایی)، که شامل ده پرسش در رابطه با رفتارهای خوردن غذا است، اندازه گیری نمود، از همین پرسشنامه در این مطالعه برای اندازه گیری و ارزیابی ترس از مواد غذایی جدید استفاده شد.

نئوفوبیای غذایی به ویژه در میان کودکان و افراد مسن شایع است، اما تاکنون مطالعات اندکی بر روی نئوفوبیای غذایی در میان جمعیت بالغ انجام شده است.

صفاتی مشابه با نئوفوبیای مواد غذایی، از جمله ایراد گرفتن از غذا و بد غذایی، همچنین در گروه های سنی مختلف در جمعیت رخ می دهد. این رفتارهای خوردن غذا همچنین ممکن است بر کیفیت تغذیه ای افراد و پس از آن بر سلامت آنها تاثیر گذارد. از آنجایی که صفات مختلف مرتبط با رفتارهای خوردن غذا، دارای همپوشانی در برخی از ویژگی ها هستند، تمایز بین آنها چالش برانگیز است.

نئوفوبیای غذایی دارای اثرات مستقلی بر سلامت است

این تحقیق نشان می دهد که نئوفوبیای غذایی با کیفیت تغذیه ای پایین تر مرتبط است: به عنوان مثال، مصرف فیبر، پروتئین و اسیدهای چرب تک غیراشباع (monounsaturated fatty acids) ممکن است کاهش یابد و در عوض مصرف چربی های اشباع و نمک در افرادی با نئوفوبیای غذایی بیشتر شود.

علاوه بر این، ارتباط معنی داری بین نئوفوبیای غذایی و خصوصیات نامطلوب اسیدهای چرب و افزایش سطح نشانگرهای التهابی در خون یافت شد. درنتیجه، نئوفوبیای غذایی همچنین خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی یا دیابت نوع 2 را افزایش می دهد.

اغلب تصور می شود که تاثیرات رفتارهای غذایی و رژیم غذایی بر سلامت عمدتا به واسطه ی تغییرات وزن به تنهایی است. با این حال، در این مطالعه، تأثیر نئوفوبیای غذایی بر سلامت افراد مستقل از وزن، سن، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، جنسیت یا محل زندگی مشخص گردید.

والدین ما درست می گفتند: همیشه باید تمام غذاها را امتحان کنید!

پروفسور مارکوس پرولا از موسسه ملی سلامت و رفاه می گوید: یافته های این مطالعه، این ایده را تقویت می کند که یک رژیم غذایی متنوع و سالم نقشی کلیدی و حتی نقشی مستقل در سلامت دارد. اگر ما بتوانیم رفتارهای ناسازگار غذایی، مانند نئوفوبیای غذایی را در دوران کودکی یا جوانی درمان کنیم، می توانیم از بروز مشکلات بالقوه ی سلامت در آینده، جلوگیری نماییم.

عوامل ارثی و ژنوتیپ ما، تنها ما را مستعد ابتلا به نئوفوبیای غذایی می سازند. آموزشهایی که در سالهای ابتدایی دوران کودکی به فرد داده می شود و راهنمایی و مراقبت از شیوه زندگی در دوران بزرگسالی می تواند از توسعه ی یک رژیم غذایی متنوع و حفظ سلامت افراد حمایت کند.

منبع:

The American Journal of Clinical Nutrition, 2019; DOI: 10.1093/ajcn/nqz100

www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190618104826.htm