میکروب های روده می توانند راه را برای درمان های پیشگیرانه از دیابت نوع 2 هموار کنند

27نوامبر 2019- محققان می گویند میکروب های روده(میکوبیوتای روده) می توانند پاسخی برای به حداکثر رساندن مزایای ورزش و همچنین کمک به پزشکان در شخصی سازی درمانهای پیشگیرانه برای افراد در معرض خطر دیابت نوع 2 باشند.

تیمی از محققان هنگ کنگی می گویند شواهدی یافته اند که نشان می دهد افراد دارای نوع خاصی از میکروبیوم روده، ممکن است هنگام شرکت در فعالیتهای بدنی مزایا و نتایج سلامت بهتری را بدست آورند.

آنها می خواستند دریابند که چرا افراد مختلف دارای پاسخ های متفاوتی به ورزش هستند، بنابراین آنها تحقیق خود را بر روی 39 مرد مبتلا به پیش دیابت آغاز کردند. همه شرکت کنندگان قند خون بالایی داشتند و در آستانه تشخیص دیابت نوع 2 قرار داشتند.

شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. از افراد یک گروه خواسته شد از هر نوع ورزش خودداری کنند، در حالی که افراد گروه دیگر در یک برنامه ی فعالیت بدنی با شدت بالا به مدت سه ماه شرکت کردند.

در پایان مدت زمان ورزش، محققان دریافتند كه متابولیسم گلوكز و حساسیت به انسولین در 70٪ از افراد گروه فعال، بهبود یافته است، اما در 30٪ دیگر چنین بهبودی مشاهده نشد. در ابتدای تحقیق، همه مردان دارای وزن مشابهی بودند.

برای تحقیق بیشتر، محققان میکروب های روده ای مردان را بررسی کرده و دریافتند افرادی که پیشرفت قابل توجهی در متابولیسم گلوکز و حساسیت به انسولین را تجربه کرده اند، میکروبیوم های خاصی دارند که با تجزیه ی اسیدهای آمینه مرتبط هستند.

در مرحله بعدی این تحقیق، پژوهشگران میکروبهایی را که از همه ی شرکت کنندگان جمع آوری نموده بودند به موشهای چاق پیوند زدند.

در موشهایی که پیوند میکروبهای مرتبط با حساسیت بهتر به انسولین(از مرحله ی اول آزمایش) را دریافت کرده بودند، کنترل گلوکز و حساسیت به انسولین بهبود یافت.

در حیواناتی که میکروبهای روده ای مردانی که به ورزش پاسخ ندادند، پیوند شده بود، هیچ تغییری صورت نگرفت.

دکتر Xu اضافه كرد: مطالعه ی ما نشان داد که ناسازگاری میكروبی روده " مقصر اصلی" در عدم پاسخگویی برخی افراد به مداخلات ورزشی است.این پژوهش یکی از اولین مطالعات کارآزمایی کنترل شده ی تصادفی مداخله ای است که شواهد روشنی را در مورد نقش میکروبیوتای روده بر سلامت متابولیک ارائه می دهد.

این یافته ها در ژورنال Cell Metabolism منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/Nov/gut-microbes-could-pave-the-way-for-type-2-diabetes-preventative-treatments.html