میزان ارتباط دیابت با خطر سکته مغزی بر اساس سن، نژاد و جنس متفاوت است

20 اوت 2019 - براساس مطالعه ی منتشر شده در مجله ی Diabetes Care، میزان ارتباط دیابت با خطر سکته مغزی بر اساس سن، نژاد و جنس متفاوت است.

دکتر Gargya Malla ، از دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، و همکارانش تاثیر سن، نژاد و جنس را بر ارتباط دیابت و سکته مغزی، در مطالعه ی دلایل تفاوت های جغرافیایی و نژادی در سکته مغزی، بررسی کردند. داده های 23002 بزرگسال آمریکایی سیاه پوست و سفید پوست غیر اسپانیایی در سنین 45 سال و بالاتر بدون سکته مغزی در ابتدای تحقیق، از سال 2003 تا 2007 در این مطالعه وارد شد.تعداد وقوع سکته های مغزی در میان این افراد تا سپتامبر 2017 بررسی شد.

محققان دریافتند که در ابتدای تحقیق، شیوع دیابت در میان این افراد 19.1 درصد بوده است. در طول مدت پیگیری 1018 سکته ی مغزی ثبت شد. بعد از تعدیل چند متغیره، در بین بزرگسالان کمتر از 65 سال، افزایش خطر سکته مغزی در میان زنان سفید پوست مبتلا به دیابت (نسبت خطر[HR] ، 3.72؛ فاصله اطمینان 95 درصد[CI] ، 2.10 تا 6.57)، زنان سیاه پوست مبتلا به دیابت(HR ، 1.88؛  95 درصد CI، 1.22 تا 2.90) و مردان سفید پوست مبتلا به دیابت( HR  2.01، 95 درصد CI، 1.27 تا 3.27) در مقایسه با افرادی که به دیابت مبتلا نبودند، مشاهده شد. اما در میان مردان سیاه پوست مبتلا به دیابت (HR ، 1.27؛ 95٪ CI ، 0.77 تا 2.10) در مقایسه با افرادی که به دیابت مبتلا نبودند، افزایش این خطر معنی دار نبود.

محققان دریافتند که در میان افرادی با سن 65 سال و بالاتر، دیابت با افزایش خطر سکته مغزی در بین زنان سفید پوست اما نه سیاهپوست(HR ، 1.05؛ 95 درصدCI ، 0.74 تا 1.48) و در بین مردان سیاه پوست اما نه سفید پوست(HR ، 0.86؛ 95 درصدCI ، 0.62 تا 1.21) ارتباط دارد.

نویسندگان اظهار داشتند: این یافته ها نشان می دهد كه تلاش های هدفمند در ابتدای زندگی برای پیشگیری از سكته ی مغزی بویژه در بزرگسالان مبتلا به دیابت ضروری است.

دو نویسنده ی این مطالعه روابط مالی خود را با شرکت بیوتکنولوژی و داروسازیAmgen  افشا کردند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-08-association-diabetes-varies-age-sex.html